Przetargi i konkursy >> Archiwum-ZP >> Rozbudowa i modernizacja Pawilonu nr I w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w zakresie wynikającym z zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej - kontynuacja robót

Przetarg 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro, prowadzonym w
oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie "przetargu
nieograniczonego" na realizację zadania pod nazwą:
"Rozbudowa i modernizacja Pawilonu nr I w Zespole Szpitali Miejskich przy
ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w zakresie wynikającym z zaleceń
pokontrolnych Straży Pożarnej - kontynuacja robót"


Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 28.03.2013 w BZP pod numerem 123642-2013 (2013-03-28)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane 27.03.2013 w BZP pod numerem 121180 – 2013 (2013-03-27)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.11.2012 o nr. 465052 (2012-11-22)
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 22.11.2012 (2012-11-22)
Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 06_11_2012 (2012-11-06)
Załącznik nr 6 do SIWZ (2012-10-08)
SIWZ (2012-10-08)
Ogłoszenie o zamówieniu (2012-10-08)

Szybki kontakt

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65 - Informacja ul. Pułaskiego
fax.: (32) 241 39 52

W sytuacji zagrożenia życia należy
kontaktować się z...

Pogotowiem Ratunkowym
Ul. Strzelców Bytomskich 9
Tel. 112 (numer alarmowy)


Nocną i świąteczną opiekę medyczną świadczy

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pawilon V (przy ul. Strzelców Bytomskich)
ul. Strzelców Bytomski 11

Rejestracja (dla pacjentów dorosłych): 32 349 91 40
Rejestracja (dla dzieci): 32 349 91 38

Wspierają nas:Polecamy inne strony www: