• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Wkrótce zakończenie wieloletniego projektu

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od zakończenia rozpoczętej prawie osiem lat temu rozbudowy Pawilonu nr 1 o dwie kubatury zaprojektowane przez arch. Krzysztofa Gorgonia - symetryczne względem centralnego korpusu, ulokowane po jego wschodniej i zachodniej stronie. W poprzednim etapie rozbudowano zachodnie skrzydło pawilonu nr 1 o nową kubaturę, zawierającą blok operacyjny i centralną sterylizację.
Obecnie jesteśmy o krok od zakończenia ostatniego etapu, który polegał na budowie nowej kubatury wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki i oddziału AiIT wraz z budową wejścia głównego do budynku szpitala.
Wykonawcą robót budowalnych była firma ERBUD S.A. z Warszawy. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) przekroczył 12,7 mln złotych.
Przekazanie pomieszczeń do użytku planowane jest na koniec lutego 2019 roku.

Wizualizacje przygotowane przez Biuro Projektowe Gorgoń

   

Galeria