• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie calodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Neurologii jest skierowanie przez lekarza (z wyjątkiem stanów nagłych!)
 • Termin przyjęcia należy ustalić osobiście dostrczając skierowanie lub telefonicznie (wtedy do 2 tygodni skierowanie musi być dostarczone np. pocztą)
 • W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć o godzinie 7.00. (pacjent z rodzicem lub opiekunem prawnym)
 • Dziecko musi być zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.) – znieczulenie ogólne do badań możliwe w odstępie 3 tygodnie po infekcji dróg oddechowych leczonej antybiotykiem
 • W przypadku objęcia opieką endokrynologa, neurochirurga, kardiologa – konieczna zgoda na wykonanie badania rezonansu magnetycznego oraz znieczulenie ogólne (opinia na piśmie)
 • Dziecko musi być na czczo (tzn. bez jedzenia i picia także wody), w przypadku dzieci starszych od wieczora poprzedniego dnia, w przypadku niemowląt ostatni posiłek do godz. 5.00 rano w dniu przyjęcia
 • W dniu przyjęcia nie podawać porannej dawki leków przeciwpadaczkowych.
  Poprzedniego dnia leki podać zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami.
  Pozostałe leki podać z małą ilością wody do godz. 5.00
 • Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, kserokopie dotychczasowej dokumentacji medycznej (wypisy, opinie psychologa, logopedy, psychiatry – do pozostawienia w dokumentacji szpitalnej), zdjęcia tomografii, rezonansu magnetycznego, dokument świadczący o ubezpieczeniu.
 • Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło (najlepiej w płynie), szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek
 • Dziecko ma zapewnione 3 posiłki. Dodatkowe jedzenie dla dzieci wyłącznie w małych porcjach (soczki w małych kartonikach lub butelkach, małe jogurty, umyte owoce)
 • Koniecznie zdjąć całą biżuterię (w tym wszystkie kolczyki), zmyć makijaż
 • Konieczne założenie przed wejściem zmiennego lub ochronnego obuwia (do kupienia w automacie przy wejściu)
 • Zalecane jest, aby na sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko jedna osoba dorosła (bezwzględnie zdrowa!). Dzieci do lat 14, nie będące pacjentami, nie powinny przebywać na Oddziale
 • Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych przedmiotów przyniesionych przez pacjentów (telefony komórkowe, biżuteria, laptopy, itp.)
 • W trakcie pobytu na oddziale rodzice proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddziału Neurologii Dziecięcej


W razie jakichkolwiek zmian (np. choroba dziecka) prosimy o kontakt pod nr 32 349 00 85 (w tygodniu, w godz. 11.00-15.00)
Dyżurki lekarskie mieszczą się w budynku 2, wejście B, piętro IV

Ważne telefony

Ordynator
32 349 00 27

Asystenci
32 349 00 85

Pielęgniarka koordynująca
32 349 00 20

Sekretariat
32 349 01 50

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2, wejście B, piętro I


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Dzieci z padaczką lekooporną, które trafiają do naszego Oddziału, mają w zależności od potrzeb przeprowadzaną pełną diagnostykę metaboliczną, elektrofizjologiczną oraz obrazową
(MRI, PET-CT). Umożliwia to kwalifikację do właściwej formy leczenia: farmakologicznego- zgodnie z najnowszą wiedzą, neurochirurgicznego w ścisłej współpracy z Kliniką Neurochirurgii GCZD w Katowicach.  W oddziale prowadzimy też (po precyzyjnym ustaleniu wskazań i wykluczeniu przeciwwskazań) leczenie dietą ketogenną. Aktualnie posiadamy w tej dziedzinie największe doświadczenie w Polsce i jesteśmy postrzegani jako ośrodek wiodący- prowadzimy kursy i szkolenia dla innych Klinik i Oddziałów. Opracowaliśmy protokół leczenia dietą ketogenną, który stosowany jest także w innych ośrodkach.
Oddział realizuje także, refundowany przez NFZ, program leczenia immunomodulacyjnego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Dzieci kwalifikowane są do niego po spełnieniu wymaganych kryteriów.
Oddział dysponuje szerokim zapleczem diagnostycznym na terenie szpitala - pracowniami:

 • EEG (badania EEG w czuwaniu i śnie spontanicznym u dzieci w każdym wieku na wysokiej klasy aparacie EEG)
 • video-EEG (w której wykonywane są badania z równoczesną rejestracją wideo we śnie i w czuwaniu dzieci w każdym wieku, szczególnie przydatne w diagnostyce napadów padaczkowych i ich różnicowaniu z napadami o podłożu niepadaczkowym)
 • Holter EEG (badanie to umożliwia w wybranych przypadkach wykonywanie wielogodzinnych, do 24 godzin, zapisów EEG
 • USG (badania przezciemiączkowe głowy u niemowląt, a także badania dopplerowskie dużych tętnic zewnątrzmózgowych)
 • TK (badania radiologiczne zwłaszcza u dzieci po urazach głowy)
 • MRI (badania obrazowe układu nerwowego we wszystkich schorzeniach układu nerwowego zgodnie ze wskazaniami klinicznymi)
 • PET/CT (badania z zakresu medycyny nuklearnej z użyciem radioizotopu FDG u dzieci z padaczką lekooporna kwalifikowanych do leczenia neurochirurgicznego)

Ponadto Oddział współpracuje z pracownią EMG, gdzie wykonywane są badania u dzieci z podejrzeniem chorób nerwów i mięśni.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, dzieci leczone w Oddziale są rehabilitowane przez doświadczonych fizjoterapeutów. W procesie diagnostyki i opieki nad dzieckiem bierze udział psycholog kliniczny. Ponadto w leczenie dzieci, zwłaszcza dietą ketogenną, zaangażowany jest także dietetyk.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego w tym:

 • padaczki, zwłaszcza lekoopornej
 • bólów głowy
 • skórno-nerwowych
 • demielinizacyjnych (w tym SM)
 • chorób infekcyjnych układu nerwowego (w tym neuroboreliozy)
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • zaburzeń neurorozwojowych
 • chorób nerwowo-mięśniowych
 • chorób neurometabolicznych
 • encefalopatii postępujących
 • chorób naczyniowych (udary)
 • wad wrodzonych
 • guzów mózgu (diagnostyka)

Zespół oddziału


 • dr n. med. Magdalena Dudzińska
  Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
  Lekarz kierujący oddziałem

 • Elżbieta Piasecka-Frąc
  Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
 • Magdalena Kwiatkowska- Gruca
  Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
 • Teresa Kleist
  Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
 • Danuta Stettner
  Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
 • Malwina Kazimierczak-Koćwin
  Lekarz - w trakcie specjalizacji neurologii dziecięce
 • Marcin Chyra
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Agnieszka Radwan
  Lekarz - w trakcie specjallizacji z neurologii dziecięcej
 • Anna Skorecka
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej
 • Lidia Gębicka
  Psycholog kliniczny
 • Celina Kempa
  Dietetyk szpitalny

 • Joanna Kurpisz
  Pielęgniarka koordynująca