• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

W wyznaczonym dniu przyjęcia należy zgłosić się w Izbie Przyjęć wraz z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty
 • dowód ubezpieczenia
 • legitymacja emeryta, rencisty lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób bezrobotnych - aktualna pieczątka z Powiatowego Urzędu Pracy

Pacjent przyjmowany na Oddział (na leczenie) powinien psiadać skierowanie

Odwiedziny

Odwiedziny na oddziale odbywają się codziennie od godz. 13:00 do godz. 18:00

Ważne telefony

Sekretariat
32 349 91 88

Ordynator
32 349 91 86

Dyżurka Lekarska
32 349 91 89
32 349 91 87

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej
32 349 91 88

Sala Nadzoru
32 349 92 40

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon II, piętro III

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział jest wyposażony w Salę Intensywnego Nadzoru z pełnym monitoringiem podstawowych czynności życiowych (cztery monitory i respiratory).
Prowadzi leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu.

Ponadto Oddział posiada akredytację, prowadzi szkolenia do specjalizacji.

Zespół oddziału

 • Jolanta Wadas
  Lekarz - specjalista neurologii
  Ordynator oddziału

 • Anna Weiser
  Lekarz - specjalista neurologii
  Zastępca ordynatora
 • Małgorzata Piosik
  Lekarz - specjalista neurologii
 • Roman Broda
  Lekarz - specjalista neurologii
 • Dorota Roszkowska
  dr n. med. - neurologii specjalista

 • Julia Wyszomirska
  Neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny
 • Lucyna Wojciechowska-Rudziarczyk
  Logopeda

 • Wanda Sołtysiak
  Pielęgniarka Koordynująca

 • Michał Browarski
  Technik fizjoterapii
 • Agnieszka Jaron
  Mgr  fizjoterapii