• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sygnatura Data dodania Nazwa
20.01.2020 20-01-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.01.2020 o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej
20.12.2019 20-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.12.2019 r. o konkursie ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali M
20.12.2019 20-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.12.2019 r. o konkursie ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Geriatrycznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji le
20.12.2019 20-12-2019 Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( ambulatoryjnej i wyjazdowej).
20.12.2019 20-12-2019 Unieważnienie konkursu ofert w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych atendenta medycznego wraz z koordynowaniem Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Ch
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych atendenta medycznego w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza god
13.12.2019 13-12-2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgnisrskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
13.12.2019 13-12-2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
18.11.2019 18-11-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.11.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza go
28.10.2019 28-10-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.10.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami norma
28.10.2019 28-10-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.10.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
30.09.2019 30-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitalu Miejskich w Chorzowie z dnia 25.09.2019 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami znieczulanymi w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Mi
08.08.2019 08-08-2019 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym
01.08.2019 01-08-2019 Konkurs Ofert na Udzielanie lekarskich Świadczeń Zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym przez Lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
17.07.2019 17-07-2019 Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie neurologii
18.06.2019 18-06-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.16.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Poradni Alergologicznej i Immunologicznej dla Dzieci SP ZOZ Zespoł
13.06.2019 13-06-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 13.06.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Mi
29.05.2019 29-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych w Pracowni TK, Pracowni RTG Ogólnej oraz Izbie Przyjęć
28.05.2019 28-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka oraz Oddziału Pediatry
23.05.2019 23-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na bloku operacyjnym
23.05.2019 23-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych

Archiwalne

Sygnatura Data dodania Nazwa
14.05.2019 14-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 14.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Izbie Przyjęć SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
06.05.2019 06-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 06.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
26.03.2019 26-03-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 26.03.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadcze
07.03.2019 07-03-2019 Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów - ogłoszenie II konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakła
27.02.2019 27-02-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 26.02.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadcze
20.02.2018 20-02-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 14.02.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie pielęgni
18-02-2019 18-02-2019 Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zes
18-01-2019 18-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Szpitalnego Oddziału Ratunkowe
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzo
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poza godzinami normalnej ordynacj
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej poza godzinami normalnej ordynacj
13-12-2018 13-12-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć, Oddziale Chorób Wewn
20-11-2018 20-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego dla Dz
15-11-2018 15-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddział Pediatryczny dla Dziec
7.11.2018 07-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych B
15-10-2018 15-10-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgnowania pacjentów na SOR, Izbie Przyjęć, Specjalistycznej Przy
15-10-2018 15-10-2018 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym