• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w: Izbie Przyjęć, Oddziale Chorób Wewnętrznych B oraz Oddziale Geriatrycznym


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
13-12-2018 Ogłoszenie konkursu ofert - 13.12.2018
13-12-2018 Formularz ofertowy do oferty na Izbę Przyjęć
13-12-2018 Formularz ofertowy do oferty - Oddział Chorób Wewnętrznych B i Gariatryczny
13-12-2018 Wzór umowy dla Izby Przyjęć
13-12-2018 Wzór umowy dla Oddziału Chorób Wewnetrznych B
20-12-2018 Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert