• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybe całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • W celu zminimalizowania stresu związanego z hospitalizacją, umożliwiamy choremu dziecku możliwość ciągłego przebywania z rodzicem (opiekunem prawnym).
 • Dla rodzica udostępniamy łóżko, poduszkę oraz dwa koce (prosimy nie przynosić pościeli z domu).
 • Rodzic uczestniczy w procesie pielęgnacyjno-diagnostyczno- leczniczym poprzez współdziałanie z personelem Oddziału
 • W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (zapobiegając szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych) na Oddziale może być wprowadzony zakaz odwiedzin
 • Opiekunowie zobowiązni są do tosowania się  do postanowień Regulaminu organizacyjnego ZSM (Oddziału)

Ważne telefony

Ordynator
32 349 00 71

Sekretariat oddziału
32 349 00 22

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2, wejście B, parter


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka prowadzi kompleksową działalność diagnostyczną i leczniczą  noworodków, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób:

 • układu  oddechowego
 • ostre i przewlekłe stany zapalne
 • przewodu pokarmowego
 • biegunki ostre i przewlekłe
 • diagnostyka zaparć i refluksu żołądkowo- przełykowego
 • niedoboru masy ciała
 • układu moczowego
 • infekcje dróg moczowych
 • oraz innych schorzeń - np. zaburzeń karmienia, niedoboru masy ciała czy wczesnej diagnostyki neurorozwojowej


Diagnozujemy i leczymy noworodki, które trafiają do nas z Oddziału Intensywnej Terapii oraz z powodu: 

 • słabego przyrostu masy ciała
 • infekcji okresu okołoporodowego
 • przewlekłej żółtaczki
 • oraz innych chorób - np. niedokrwistości, hyper-transaminazemii


Wspieramy Rodziców w zakresie karmienia swoich dzieci.
Współpracujemy z neurologopedą (stymulacja odruchu ssania, połykania) oraz rehabilitantem (wczesne wspomaganie rozwoju met. NDT-Bobath).
Na naszym Oddziale prowadzimy też konsultacje  psychologiczne.
Dysponujemy 25. miejscami dla matek (lub opiekunów) w pokojach 1 i 2 osobowych.

Zespół oddziału • dr n. med. Regina Ulfig-Maślanka
  Lekarz - specjalista chorób dziecięcych

  Ordynator oddziału

 • Urszula Świeboda
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Agnieszka Pyrchała
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Anna Gałązka - Franta
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Justyna Błońska
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Anna Pamuła
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Monika Niewiem
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Maksymilian Kondera
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Karolina Strabel
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Agnieszka Osiewalska
  lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Ewa Narloch
  Pielęgniarka koordynująca