• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Oddział przyjmuje pacjentów w trybie ostrym (dyżurowym) oraz na podstawie skierowania
 • W przypadku pacjentów kierowanych na oddział na podstawie skierowania - o terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony

Odwiedziny

 • Odwiedziny chorych są możliwe od godz. 13.00
 • W sytuacjach wyjątkowych (np. ze wzglęu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego) ustalane będą inne godziny odwiedzin po uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem lub jego zastępcą

Ważne telefony

Ordynator
32 349 91 76

Dyżurka Lekarska
32 349 91 77 - I piętro
32 349 91 82 - II piętro

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej
32 349 91 80 - I piętro
32 349 91 83 - II piętro

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon II, piętro I i II


Kliknij, aby powiększyć

Zespół oddziału


 • dr n. med. Beata Reszka
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz - specjalista kardiologii
  Lekarz Kierujący Oddziałem

 • Małgorzata Wilk-Pusz
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Agnieszka Szczucka-Pistelok
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz - specjalista geriatrii
 • Patrycja Gajewska-Kaszyca
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz-specjalista diabetologii
 • Anna Kowol
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Grzegorz Cholewiński
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Kamil Tabor
  Lekarz - rezydent
 • Marta Banik-Zęderowska
  Lekarz - rezydent
 • Katarzyna Strzeszkowska
  Lekarz - rezydent
 • Agata Jasińska-Balwierz
  Lekarz - rezydent
 • Paweł Stacha
  Lekarz - rezydent
 • Aleksandra Bełz
  Lekarz - rezydent
 • Małgorzata Łada-Knapik
  Lekarz-rezydent
 • Marlena Palacz-Jeleń
  Lekarz - rezydent
 • Miłosz Krzyżanowski
  Lekarz - rezydent
 • Natalia Machnik
  Lekarz - rezydent
 • Paweł Gołąb
  Lekarz -rezydent
 • Iwona Pastuszka
  Lekarz - rezydent
 • Magdalena Rams
  Lekarz - rezydent
 • Natalya Senderowska
  Lekarz - rezydent

 • Iwona Małek
  Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  Pielęgniarka oddziałowa
 • Agnieszka Broll
  Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  Pielęgniarka koordynująca

 • Grzegorz Bocionek
  mgr fizjoterapii

Galeria