• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Dział Zamówień Publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Ważne telefony

32 34 99 268
(Kierownik DZP)

32 34 99 298

32 34 99 299
zp@zsm.com.pl

Plan zamówień publicznych

Pobierz dokument
Plan zamówień publicznych ZSM na 2018 rok
Plan zamówień publicznych ZSM na 2019 rok
Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM/ZP/27/2019 23-05-2019 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/26/2019 21-05-2019 Dostawa szaf ubraniowych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/25/2019 21-05-2019 Dostawa gotowych dań w słoiczkach oraz preparatów do żywienia enteralnego
SP ZOZ ZSM ZP/24/2019 13-05-2019 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11
SP ZOZ ZSM ZP/23/2019 08-05-2019 Dostawa szaf ubraniowych
SP ZOZ ZSM ZP/22/2019 06-05-2019 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/21/2019 23-04-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/20/2019 11-04-2019 Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorz
SP ZOZ ZSM/ZP/19/2019 10-04-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/18/2019 04-04-2019 Zakup i dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/16/2019 20-03-2019 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Sz
SP ZOZ ZSM ZP/110/2018 11-12-2018 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków