• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Dział Zamówień Publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Ważne telefony

32 34 99 268
(Kierownik DZP)

32 34 99 298

32 34 99 299
zp@zsm.com.pl

Plan zamówień publicznych

Pobierz dokument
Plan zamówień publicznych ZSM na 2018 rok

Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM ZP/17/2019 21-03-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (4)
SP ZOZ ZSM ZP/16/2019 20-03-2019 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Sz
SP ZOZ ZSM ZP/15/2019 05-03-2019 Obsługa archiwum zakładowego zawierającego dokumentację medyczną dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/14/2019 05-03-2019 Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej oraz dla Oddziałów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/13/2019 22-02-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej w
SP ZOZ ZSM ZP/12/2019 21-02-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (3)
SP ZOZ ZSM/ZP-US/1/2019 21-02-2019 Realizacja całodobowej ochrony mienia w rozbudowanym Pawilonie nr 1 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki Sz
SP ZOZ ZSM/ZP/11/2019 20-02-2019 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Infinity Pacs
SP ZOZ ZSM ZP/10/2019 15-02-2019 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS
SP ZOZ ZSM ZP/9/2019 07-02-2019 Sukcesywna dostawa foteli, krzeseł i taboretów dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/8/2019 06-02-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ ZSM (3)
SP ZOZ ZSM ZP/7/2019 31-01-2019 Dostawa mebli dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/5/2019 21-01-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium
SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019 18-01-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ ZSM (2)
SP ZOZ ZSM ZP/4/2019 18-01-2019 Dostawa mebli aptecznych
SP ZOZ ZSM/ZP/2/2019 08-01-2019 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych
SP ZOZ ZSM/ZP/1/2019 03-01-2019 Dostawa szaf do pomieszczeń szpitalnych
SP ZOZ ZSM/ZP/114/2018 14-12-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/110/2018 11-12-2018 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków
SP ZOZ ZSM/ZP/89/2018 09-10-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki