• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Dział Zamówień Publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Ważne telefony

32 34 99 268
(Kierownik DZP)

32 34 99 298

32 34 99 299
zp@zsm.com.pl

Plan zamówień publicznych

Pobierz dokument
Plan zamówień publicznych ZSM na 2018 rok
Plan zamówień publicznych ZSM na 2019 rok

Plan zamówień publicznych ZSM na 2020 rok

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Pobierz dokument
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM/ZP/26/2020 13-07-2020 Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP-US/1/2020 25-06-2020 Realizacja całodobowej ochrony mienia w SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/25/2020 25-06-2020 Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie SP ZOZ ZSM ZP/25/2020
SP ZOZ ZSM/ZP/24/2020 15-06-2020 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/23/2020 04-06-2020 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/22/2020 15-05-2020 Dostawa gotowych dań w słoiczkach oraz preparatów do żywienia enteralnego
SP ZOZ ZSM ZP/21/2020 08-05-2020 Zakup i dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego oraz analizatora mikrobiologicznego dla jednostki przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM ZP/20/2020 07-05-2020 Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET-CT przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM ZP/19/2020 05-05-2020 Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/15/2020 06-04-2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/14/2020 02-04-2020 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych i koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego
SP ZOZ ZSM ZP/13/2020 07-04-2020 Zakup i dostawa odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, biochemicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. SP ZOZ ZSM ZP/13/2020
SP ZOZ ZSM/ZP/10/2020 12-03-2020 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych