• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM ZP/45/2019 10-10-2019 Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM/ZP/48/2019 21-10-2019 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą biometru optycznego dla Oddziału Okulistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/44/2019 02-10-2019 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii
SP ZOZ ZSM ZP/43/2019 27-09-2019 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/42/2019 30-09-2019 Zakup i dostawa noża harmonicznego wraz z osprzętem
SP ZOZ ZSM/ZP/41/2019 18-09-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/38/2019 26-08-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM ZP/37/2019 13-08-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/36/2019 07-08-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/35/2019 29-07-2019 Usługa serwisowa dyspensera Althea dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM ZP/34/2019 18-07-2019 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii
SP ZOZ ZSM/ZP/33/2019 18-07-2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
SP ZOZ ZSM ZP/32/2019 08-07-2019 Zakup i dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na pakiety
SP ZOZ ZSM ZP/31/2019 05-07-2019 Malowanie pomieszczeń bloku operacyjnego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszącymi
SP ZOZ ZSM/ZP/30/2019 03-07-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (5)
SP ZOZ ZSM/ZP/29/2019 21-06-2019 Zakup i dostawa myjni dezynfektorów oraz inkubatora dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/28/2019 06-06-2019 Usługa serwisowa nad komorą hiperbaryczną dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM/ZP/27/2019 23-05-2019 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/26/2019 21-05-2019 Dostawa szaf ubraniowych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/25/2019 21-05-2019 Dostawa gotowych dań w słoiczkach oraz preparatów do żywienia enteralnego
SP ZOZ ZSM ZP/24/2019 13-05-2019 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11
SP ZOZ ZSM ZP/23/2019 08-05-2019 Dostawa szaf ubraniowych
SP ZOZ ZSM ZP/22/2019 06-05-2019 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/21/2019 23-04-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/20/2019 11-04-2019 Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorz
SP ZOZ ZSM/ZP/19/2019 10-04-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/18/2019 04-04-2019 Zakup i dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/17/2019 21-03-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (4)
SP ZOZ ZSM ZP/16/2019 20-03-2019 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Sz
SP ZOZ ZSM ZP/15/2019 05-03-2019 Obsługa archiwum zakładowego zawierającego dokumentację medyczną dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/14/2019 05-03-2019 Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej oraz dla Oddziałów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/13/2019 22-02-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej w
SP ZOZ ZSM ZP/12/2019 21-02-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/11/2019 20-02-2019 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Infinity Pacs
SP ZOZ ZSM ZP/10/2019 15-02-2019 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS
SP ZOZ ZSM ZP/9/2019 07-02-2019 Sukcesywna dostawa foteli, krzeseł i taboretów dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/8/2019 06-02-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ ZSM (3)
SP ZOZ ZSM ZP/7/2019 31-01-2019 Dostawa mebli dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019 18-01-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ ZSM (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/5/2019 21-01-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium
SP ZOZ ZSM ZP/4/2019 18-01-2019 Dostawa mebli aptecznych
SP ZOZ ZSM ZP/3/2019 14-01-2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd
SP ZOZ ZSM/ZP/2/2019 08-01-2019 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych
SP ZOZ ZSM/ZP/1/2019 03-01-2019 Dostawa szaf do pomieszczeń szpitalnych
SP ZOZ ZSM/ZP-WR/2/2019 13-08-2019 Usługa serwisowa nad SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi
SP ZOZ ZSM/ZP-WR/1/2019 07-08-2019 Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT wraz ze stacjami roboczymi
SP ZOZ ZSM/ZP-US/3/2019 18-04-2019 Świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr
SP ZOZ ZSM/ZP-US/2/2019 08-04-2019 Świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr
SP ZOZ ZSM/ZP-US/1/2019 21-02-2019 Realizacja całodobowej ochrony mienia w rozbudowanym Pawilonie nr 1 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki Sz
SP ZOZ ZSM/ZP/118/2018 28-12-2018 Dostawa artykułów biurowych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/117/2018 28-12-2018 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/116/2018 21-12-2018 Zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ ZSM w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM ZP/115/2018 21-12-2018 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej (2) - Substancje czynne stosowane w leczeniu opornych lu
SP ZOZ ZSM/ZP/114/2018 14-12-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/113/2018 14-12-2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd
SP ZOZ ZSM/ZP/111/2018 07-12-2018 Zakup i dostawa materiałów szewnych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/110/2018 11-12-2018 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków
SP ZOZ ZSM/ZP/109/2018 06-12-2018 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM/ZP/108/2018 05-12-2018 Dostawa artykułów biurowych
SP ZOZ ZSM/ZP/107/2018 04-12-2018 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych (2)
SP ZOZ ZSM ZP/105/2018 06-12-2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd
SP ZOZ ZSM/ZP/104/2018 30-11-2018 Realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/103/2018 27-11-2018 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi dla SP ZO
SP ZOZ ZSM ZP/102/2018 27-11-2018 Dostawa źródeł radioaktywnych
SP ZOZ ZSM/ZP/101/2018 27-11-2018 Zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/100/2018 23-11-2018 Dostawa leków do apteki szpitalnej (2)
SP ZOZ ZSM ZP/99/2018 22-11-2018 Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miej
SP ZOZ ZSM ZP/98/2018 21-11-2018 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/95/2018 08-11-2018 Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/94/2018 13-11-2018 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/93/2018 06-11-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (3
SP ZOZ ZSM/ZP/92/2018 30-10-2018 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/91_A/2018 09-11-2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miej
SP ZOZ ZSM/ZP/91/2018 11-10-2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II ZSM
SP ZOZ ZSM ZP/90/2018 05-10-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
SP ZOZ ZSM/ZP/89/2018 09-10-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM/ZP/88/2018 26-09-2018 Dostawa mebli do poradni przyszpitalnych
SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018 24-09-2018 Dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terap
SP ZOZ ZSM/ZP/85/2018 17-09-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (2
SP ZOZ ZSM/ZP/84/2018 17-09-2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową
SP ZOZ ZSM/ZP/82/2018 14-09-2018 Dostawa środków kontrastowych
SP ZOZ ZSM/ZP/81/2018 13-09-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych: implantów, narzędzi do artroskopii
SP ZOZ ZSM/ZP/80/2018 11-09-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/79/2018 08-09-2018 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/78/2018 11-09-2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych
SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018 28-08-2018 Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/63/2018 24-07-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (1
SP ZOZ ZSM/ZP/62/2018 26-07-2018 Dostawa leków do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/54/2018 20-07-2018 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 SP ZOZ ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaproje
SP ZOZ ZSM ZP/32/2018 30-05-2018 Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych w Pawilonie nr V szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomsk