• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Dział Zamówień Publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Ważne telefony

32 34 99 268
(Kierownik DZP)

32 34 99 298

32 34 99 299
zp@zsm.com.pl

Plan zamówień publicznych

Pobierz dokument
Plan zamówień publicznych ZSM na 2018 rok
Plan zamówień publicznych ZSM na 2019 rok

Plan zamówień publicznych ZSM na 2020 rok

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Pobierz dokument
Regulamin udzielania zamówień publicznych

Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM/ZP/18/2020 21-04-2020 Realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/17/2020 17-04-2020 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych w leczeniu chorych na rdzeniowy zanik mięśni
SP ZOZ ZSM/ZP/16/2020 16-04-2020 Usługa sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego
SP ZOZ ZSM ZP/12/2020 01-04-2020 Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET-CT przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/11/2020 12-03-2020 Usługa serwisowa nad tomografami komputerowymi
SP ZOZ ZSM ZP/9/2020 06-03-2020 Ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/8/2020 06-03-2020 Modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki
SP ZOZ ZSM ZP/7/2020 02-03-2020 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Laryngologii Dziecięcej w systemie zaprojektuj i wybuduj nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/7/2020
SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020 21-02-2020 Zakup i dostawa materiałów szewnych
SP ZOZ ZSM/ZP/5/2020 06-02-2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratoriów Analitycznych i Laboratorium Mikrobiologicznego oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, preparatów, materiałów zużywalnych dla potrzeb Pracowni Histopatologicznej
SP ZOZ ZSM/ZP/4/2020 03-02-2020 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych
SP ZOZ ZSM ZP/3/2020 23-01-2020 Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z dostawą testów Elisa dla Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/2/2020 16-01-2020 Realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/1/2020 14-01-2020 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/1/2020
SP ZOZ ZSM ZP/62/2019 31-12-2019 Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z dostawą testów Elisa dla Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/61/2019 20-12-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)
SP ZOZ ZSM ZP/60/2019 16-12-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych (2)
SP ZOZ ZSM ZP/59/2019 05-12-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM ZP/58/2019 02-12-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych
SP ZOZ ZSM/ZP/57/2019 28-11-2019 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/56/2019 28-11-2019 Dostawa źródeł radioaktywnych
SP ZOZ ZSM ZP/55/2019 27-11-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/54/2019 26-11-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki szpitalnej (2)
SP ZOZ ZSM ZP/52/2019 11-11-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie - Szpital Dziecięcy przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 14-11-2019 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych
SP ZOZ ZSM ZP/51/2019 07-11-2019 Usługa serwisowa aparatury endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11
SP ZOZ ZSM ZP/50/2019 04-11-2019 Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM/ZP/49/2019 25-10-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/48/2019 21-10-2019 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą biometru optycznego dla Oddziału Okulistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/47/2019 16-10-2019 Dostawa środków kontrastowych
SP ZOZ ZSM/ZP/46/2019 18-10-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/45/2019 10-10-2019 Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w jednostce organizacyjnej przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM ZP/44/2019 02-10-2019 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii
SP ZOZ ZSM ZP/43/2019 27-09-2019 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/42/2019 30-09-2019 Zakup i dostawa noża harmonicznego wraz z osprzętem
SP ZOZ ZSM/ZP/41/2019 18-09-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/40/2019 03-09-2019 Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT, SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM ZP/39/2019 29-08-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM/ZP/38/2019 26-08-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM ZP/37/2019 13-08-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/36/2019 07-08-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/35/2019 29-07-2019 Usługa serwisowa dyspensera Althea dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM ZP/34/2019 18-07-2019 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii
SP ZOZ ZSM/ZP/33/2019 18-07-2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
SP ZOZ ZSM ZP/32/2019 08-07-2019 Zakup i dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na pakiety
SP ZOZ ZSM ZP/31/2019 05-07-2019 Malowanie pomieszczeń bloku operacyjnego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszącymi
SP ZOZ ZSM/ZP/30/2019 03-07-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (5)
SP ZOZ ZSM/ZP/29/2019 21-06-2019 Zakup i dostawa myjni dezynfektorów oraz inkubatora dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/28/2019 06-06-2019 Usługa serwisowa nad komorą hiperbaryczną dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
SP ZOZ ZSM/ZP/27/2019 23-05-2019 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/26/2019 21-05-2019 Dostawa szaf ubraniowych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/25/2019 21-05-2019 Dostawa gotowych dań w słoiczkach oraz preparatów do żywienia enteralnego
SP ZOZ ZSM ZP/24/2019 13-05-2019 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11
SP ZOZ ZSM ZP/23/2019 08-05-2019 Dostawa szaf ubraniowych
SP ZOZ ZSM ZP/22/2019 06-05-2019 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/21/2019 23-04-2019 Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/20/2019 11-04-2019 Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorz
SP ZOZ ZSM/ZP/19/2019 10-04-2019 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/18/2019 04-04-2019 Zakup i dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/17/2019 21-03-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (4)
SP ZOZ ZSM ZP/16/2019 20-03-2019 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Sz
SP ZOZ ZSM ZP/15/2019 05-03-2019 Obsługa archiwum zakładowego zawierającego dokumentację medyczną dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/14/2019 05-03-2019 Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej oraz dla Oddziałów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/13/2019 22-02-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej w
SP ZOZ ZSM ZP/12/2019 21-02-2019 Dostawa leków do apteki szpitalnej (3)
SP ZOZ ZSM/ZP/11/2019 20-02-2019 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Infinity Pacs
SP ZOZ ZSM ZP/10/2019 15-02-2019 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS
SP ZOZ ZSM ZP/9/2019 07-02-2019 Sukcesywna dostawa foteli, krzeseł i taboretów dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/8/2019 06-02-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ ZSM (3)
SP ZOZ ZSM ZP/7/2019 31-01-2019 Dostawa mebli dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019 18-01-2019 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ ZSM (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/5/2019 21-01-2019 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium
SP ZOZ ZSM ZP/4/2019 18-01-2019 Dostawa mebli aptecznych
SP ZOZ ZSM ZP/3/2019 14-01-2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd
SP ZOZ ZSM/ZP/2/2019 08-01-2019 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych
SP ZOZ ZSM/ZP/1/2019 03-01-2019 Dostawa szaf do pomieszczeń szpitalnych
SP ZOZ ZSM/ZP-WR/2/2019 13-08-2019 Usługa serwisowa nad SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi
SP ZOZ ZSM/ZP-WR/1/2019 07-08-2019 Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT wraz ze stacjami roboczymi
SP ZOZ ZSM/ZP-US/3/2019 18-04-2019 Świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr
SP ZOZ ZSM/ZP-US/2/2019 08-04-2019 Świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr
SP ZOZ ZSM/ZP-US/1/2019 21-02-2019 Realizacja całodobowej ochrony mienia w rozbudowanym Pawilonie nr 1 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki Sz
SP ZOZ ZSM/ZP/118/2018 28-12-2018 Dostawa artykułów biurowych (2)
SP ZOZ ZSM/ZP/117/2018 28-12-2018 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/116/2018 21-12-2018 Zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ ZSM w Chorzowie (2)
SP ZOZ ZSM ZP/115/2018 21-12-2018 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej (2) - Substancje czynne stosowane w leczeniu opornych lu
SP ZOZ ZSM/ZP/114/2018 14-12-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/113/2018 14-12-2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd
SP ZOZ ZSM/ZP/111/2018 07-12-2018 Zakup i dostawa materiałów szewnych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/110/2018 11-12-2018 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków
SP ZOZ ZSM/ZP/109/2018 06-12-2018 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM/ZP/108/2018 05-12-2018 Dostawa artykułów biurowych
SP ZOZ ZSM/ZP/107/2018 04-12-2018 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych (2)
SP ZOZ ZSM ZP/105/2018 06-12-2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd
SP ZOZ ZSM/ZP/104/2018 30-11-2018 Realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/103/2018 27-11-2018 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi dla SP ZO
SP ZOZ ZSM ZP/102/2018 27-11-2018 Dostawa źródeł radioaktywnych
SP ZOZ ZSM/ZP/101/2018 27-11-2018 Zakup mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/100/2018 23-11-2018 Dostawa leków do apteki szpitalnej (2)
SP ZOZ ZSM ZP/99/2018 22-11-2018 Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miej
SP ZOZ ZSM ZP/98/2018 21-11-2018 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/95/2018 08-11-2018 Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/94/2018 13-11-2018 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/93/2018 06-11-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (3
SP ZOZ ZSM/ZP/92/2018 30-10-2018 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/91_A/2018 09-11-2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miej
SP ZOZ ZSM/ZP/91/2018 11-10-2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II ZSM
SP ZOZ ZSM ZP/90/2018 05-10-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
SP ZOZ ZSM/ZP/89/2018 09-10-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM/ZP/88/2018 26-09-2018 Dostawa mebli do poradni przyszpitalnych
SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018 24-09-2018 Dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terap
SP ZOZ ZSM/ZP/85/2018 17-09-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (2
SP ZOZ ZSM/ZP/84/2018 17-09-2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową
SP ZOZ ZSM/ZP/82/2018 14-09-2018 Dostawa środków kontrastowych
SP ZOZ ZSM/ZP/81/2018 13-09-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych: implantów, narzędzi do artroskopii
SP ZOZ ZSM/ZP/80/2018 11-09-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/79/2018 08-09-2018 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/78/2018 11-09-2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych
SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018 28-08-2018 Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/63/2018 24-07-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (1
SP ZOZ ZSM/ZP/62/2018 26-07-2018 Dostawa leków do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM ZP/54/2018 20-07-2018 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 SP ZOZ ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaproje
SP ZOZ ZSM ZP/32/2018 30-05-2018 Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych w Pawilonie nr V szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomsk