• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Ważne telefony

32 34 71 223
32 34 71 224

email: sor@zsm.com.pl

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
wejście F - od ulicy Truchana

Przyjęcia

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiają osoby przywiezione przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszające się samodzielnie, które wymagają szybkiego przyjęcia, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyki i leczenia. Szpitalny Oddział Ratunkowy zajmuje się leczeniem dzieci wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług oraz w trosce o ich czas, dzieci nie będące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia powinny zgłaszać się do Poradni Lekarza Rodzinnego, a poza godzinami pracy POZ do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Strzelców Bytomskich 11).

Zakres działania

Szpitalny Oddział Ratunkowy to oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/ lub bezpośredniego zagrożenia życia. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. Oddział uzyskał akredytację, czyli prawo do prowadzenia staży z medycyny ratunkowej do specjalizacji.

Zespół oddziału • dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka
  Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • dr n. med. Krzysztof Mandat
  Specjalista chirurgii dziecięcej
 • lek. med.  Beata Latusek
  Specjalista pediatra


Ponadto kadrę lekarską szpitalnego oddziału ratunkowego tworzą specjaliści medycyny ratunkowej, pediatrii, chirurgii dziecięcej oraz lekarze specjaliści - konsultanci z zakresu laryngologii, okulistyki, anestezjologii, ortopedii, hematologii, neurologii, nefrologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.


 • Anna Sternik
  Pielęgniarka Koordynująca

Galeria