• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Numery telefonów

Godziny Pracy Administracji
poniedziałek - piątek 7.25-15.00

Dział Finansowo – Księgowy   
32 34 99 107
32 34 99 106
32 34 99 196
32 34 99 230
32 34 99 110
32 34 99 170
32 34 99 102

Dział Spraw Osobowych
32 34 99 215 (Kierownik)
32 34 99 103
32 34 99 104
32 34 99 105

Rachuba Płac
32 34 99 108
32 34 99 217
32 34 99 227

Dział Infomatyczny
32 34 99 266 (Kierownik)
32 34 90 035

Dział Zamówień Publicznych   
32 34 99 268 (Kierownik)
32 34 99 298
faks
32 34 99 299

Dział Organizacyjny 
32 34 99 228 (Kierownik)
32 34 99 214

Dział Administracyjno-Gospodarczy
32 34 99 213 (Kierownik)

Inspektor BHP     
32 34 99 239
32 34 90 176

Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych   
32 34 99 228 (Kierownik)
32 34 99 117
32 34 99 118
23 34 90 220

Dział ISO  
32 34 90 148

Kontraktowanie Usług Medycznych
32 34 99 214

Dział Techniczno – Gospodarczy
32 34 99 111
32 34 99 112
32 34 90 038

Inspektor Danych Osobowych
32 34 99 267

Przełożona pielęgniarek
32 34 99 114

Pielęgniarka epidemiologiczna
32 34 99 193

Zaopatrzenie   
32 34 99 120
faks
32 34 99 119

Magazyn Gospodarczy
32 34 99 125

Centralna sterylizatornia
32 34 99 101

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
Pawilon 6, piętro I i II
wjazd na teren szpitala od strony ul. Pułaskiego


Kliknij aby powiększyć


Kliknij aby powiększyć

Dyrekcja szpitala

Dyrekcja Zespołu Szpitali Miejskich ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (Pawilon 6, piętro I)

Dyrektor

kontakt telefoniczny (sekretariat dyrektora)
32 349 91 15
dr n. ekon. Jerzy Szafranowicz
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
(pion pediatryczny)

kontakt telefoniczny (sekretariat dyrektora)
32 347 12 71
dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
(pion dorosłych)

kontakt telefoniczny (sekretariat dyrektora)
32 349 91 15
dr n. med. Beata Reszka
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych

kontakt telefoniczny (sekretariat dyrektora)
32 349 91 15 lub 32 347 12 71
mgr Arkadiusz Jakubczyk
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych

kontakt telefoniczny 32 349 92 06
mgr Tadeusz Szaton
Główny Księgowy

kontakt telefoniczny 32 349 92 21
mgr Olgierd Pinkawa


Galeria