• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zapoczątkowała swoją działalność spontaniczną zbiórką datków na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca (1991). Powodzenie tej pierwszej akcji, a także kolejnej, podczas której zbierano pieniądze dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1993) natchnęło inicjatora – Jerzego Owsiaka do założenia Fundacji, której celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Najlepiej znaną formą działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiodącym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zakup defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Od pierwszego finału, który odbył się w Ciechocinku, do dzisiaj w ramach akcji charytatywnych WOŚP zebrała prawie miliard złotych, za które kupiono niezbędny sprzęt wielu jednostkom służby zdrowia w Polsce (głównie na oddziały szpitalne dla dzieci, ale także, od 2103 roku, na oddziały wspierające opiekę nad seniorami).

Nasz szpital był wielokrotnie wspierany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W latach 2002 - 2018 Orkiestra obdarowała nasz szpital sprzętem o wartości ponad 9 milionów złotych: inkubatorami, pompami strzykawkowymi, kardiomonitorami, aparatami USG, w tym także respiratorem, aparatem RTG z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii i 2-głowicową kamerą z wyposażeniem SPECT/CT (2011), nowoczesnym tomografem komputerowym (2015) czy cyfrowym aparatem RTG (2016).
Sprzęt trafił na oddziały szpitala dla dzieci oraz (od 2013 roku) na oddział geriatryczny szpitala dla dorosłych.

Za wszystko bardzo dziękujemy!Galeria