• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
03-06-2019 Formularz ofertowy do oferty - dyżury medyczne.docx
03-06-2019 Regulamin.docx
03-06-2019 Wzór umowy.docx
29-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych
06-06-2019 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia radiologicznych