• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 13.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 10.12.2018 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Wyposażenie biura
Pakiet 2 - Nośniki danych
Pakiet 3 - Papier do drukarek komputerowych, faksów  i kserograficzny
Pakiet 4 - Etykiety (1)
Pakiet 5 - Etykiety (2)
Pakiet 6 - Tablice korkowe, magnetyczne

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
05-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2018 r.
05-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05-12-2018 SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
18-12-2018 Unieważnienie pakietów nr 1, 3 i 6
13-12-2018 Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dnia 13.12.2018 r.
11-01-2019 Wybór ofert najkorzystniejszych z dnia 11.01.2019 r.
22-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.02.2019 r.