• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 08.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2019r. godzina 12:00
Termin na zadawanie pytań: 02.01.2019r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Wyposażenie biura
Pakiet 2 - Papier do drukarek komputerowych, faksów  i kserograficzny
Pakiet 3 -Tablice korkowe, magnetyczne


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
28-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2018r.
28-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28-12-2018 SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
08-01-2019 Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2019r.
23-01-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 23.01.2019 r.
22-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.02.2019 r.