• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.01.2019r. godzina 12:00
Termin na zadawanie pytań: 14.01.2019r.
Termin składania ofert: 18.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.01.2019r. godzina 10:30
Termin składania ofert: 22.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.01.2019r. godzina 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych dla SP ZOZ ZSM w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – mopy, sprzęt do mycia podłóg i inny do utrzymania czystości
Pakiet 2 – profesjonalne środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni
Pakiet 3 – naczynia jednorazoweZałączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
25-03-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.03.2019 r.
15-02-2019 Informacja o cofnięciu unieważnienia w zakresie pakietu nr 2
08-03-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej (2)
13-02-2019 Unieważnienie w zakresie pakietu nr 2
12-02-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej (1)
22-01-2019 Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.01.2019 r.
08-01-2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.01.2019r.
08-01-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
08-01-2019 SAC - załącznik nr 2 do SIWZ
11-01-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2019 r.
11-01-2019 Zmiana terminu z dnia 11.01.2019 r.
15-01-2019 Odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2019r.
15-01-2019 Zmodyfikowany SAC - załącznik nr 2 do SIWZ
17-01-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
17-01-2019 Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2019 r.
17-01-2019 Zmodyfikowany SAC - załącznik nr 2 do SIWZ