• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 16.08.2019 r.  16.09.2019r. 
Termin składania ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA
Termin składania ofert: 08.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej”, numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/39/2019

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
27-12-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06-12-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)
05-12-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)
27-11-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
25-11-2019 Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych (1)
22-11-2019 Unieważnienie pakietów
08-10-2019 Informacja z otwarcia ofert
02-10-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (4)
02-10-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 4
24-09-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23-09-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 3
23-09-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (3)
29-08-2019 Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. UE 2019/S 166-406250
19-09-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (2)
19-09-2019 ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy (2)
19-09-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 2
12-09-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa
12-09-2019 ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
12-09-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
29-08-2019 Klucz publiczny z miniPortalu Dz.U. UE 2019/S 166-406250
29-08-2019 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) (archiwum ZIP) - Załącznik nr 3 do SIWZ
29-08-2019 Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa - Załącznik nr 2 do SIWZ
29-08-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia