• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 05.12.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.12.2018r. godzina 11:00
Termin na zadawanie pytań: 28.11.2018r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej (2).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Leki (9)
Pakiet 2 - Leki (20)
Pakiet 3 - Leki (42)
Pakiet 4 - Preparaty krwiopochodne - wysocespecyficzne
Pakiet 5 - Leki (43)
Pakiet 6 - Immunoglobuliny (3)


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
11-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13-12-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
05-12-2018 Informacja z otwarcia ofert.
30-11-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
30-11-2018 Odpowiedzi na pytania wraz z zmianą terminu składania i otwarcia ofert
30-11-2018 Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ
29-11-2018 Informacja o przesunięciu terminu skladania i otwarcia ofert
23-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
23-11-2018 SIWZ
23-11-2018 załacznik nr 2 do SIWZ
28-11-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 28.11.2018 r
28-11-2018 Załączniki do pytań nr 1, 6, 7, 8
29-11-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.