• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.01.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.01.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 28.12.2018 r.
Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.01.2019 r. godzina 10:30

Termin składania ofert: 03.04.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.04.2019 r. godzina 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków, Nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/110/2018

Pakiet 1 - Dostawa radiofarmaceutyku – 18-FDG
Pakiet 2 - Dostawa radiofarmaceutyku – 18F - CHOLINA
Pakiet 3 - Źródła promieniotwórcze: generatory radionuklidowe Mo99/Tc99m
Pakiet 4 - Zestawy do sporządzania radiofarmaceutyku


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
08-04-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej- unieważnienie pakietu
23-04-2019 Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych z dnia 23.04.2019 r.
13-05-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 238-543222
11-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11-12-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
11-12-2018 Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
11-12-2018 Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ
27-12-2018 Informacja - zmiana terminu składania ofert
29-12-2018 Ogłoszenie nr 2018/S 250-577303 - zmiana do ogłoszenia o zamówieniu
11-01-2019 Informacja o zmianie terminu z dnia 11.01.2019 r.
15-01-2019 Ogłoszenie nr 2018/S 010-018825 - zmiana do ogłoszenia o zamówieniu
22-02-2019 Załącznik do SIWZ - Klucz Publiczny
12-03-2019 Zmodyfikowany załącznik nr 3- OPZ
12-03-2019 Odpowiedzi na pytania
03-04-2019 Informacja z otwarcia ofert