• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.10.2018 r., godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert:  16.10.2018 r., godz. 10:30 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej

Pakiet 1 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)
Pakiet 2 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego
Pakiet 3 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)
Pakiet 4 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
Pakiet 5 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego
Pakiet 6 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
08-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 173-392088
03-10-2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
08-09-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ
28-09-2018 Odpowiedzi na pytania
08-09-2018 JEDZ
08-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16-10-2018 Informacja z otwarcia ofert
09-11-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
12-12-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia