• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 04.11.2019r. 
Termin składania ofert: 20.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA


Termin składania ofert: 29.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej”, numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/46/2019

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
21-01-2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24-12-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)
17-12-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
11-12-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
29-11-2019 Informacja z otwarcia ofert
18-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13-11-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (2)
12-11-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 3
13-11-2019 Informacja o zmianie SIWZ
18-10-2019 Ogłoszenie o zamówieniu DZ.U.UE 2019/S 202-490754
05-11-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa
05-11-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 2
28-10-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
28-10-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 1
18-10-2019 Klucz publiczny z miniPortalu DZ.U.UE 2019/S 202-490754
18-10-2019 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)- załącznik nr 3 do SIWZ
18-10-2019 Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa- załącznik nr 2 do SIWZ
18-10-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia