• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 11.12.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2018r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 03.12.2018r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa źródeł radioaktywnych. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Źródło punktowe do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Pakiet 2 – Źródło płaskie do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Pakiet 3 – Zestaw zamkniętych źródeł promieniotwórczych do kalibracji skanera PET/CT - Biograph mCTs (64) 3R


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
13-12-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
11-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11-12-2018 Informacja z otwarcia ofert
06-12-2018 Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ.
06-12-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 06.12.2018 r. oraz zmiana terminu składania i owarcia ofert
06-12-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
04-12-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04-12-2018 Odpowiedzi na pytania z dn. 04.12.2018 r. oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
27-11-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC
27-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
27-11-2018 SIWZ