• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Nefrologii jest skierowanie przez Lekarza POZ lub Poradni Nefrologicznej  (z wyjątkiem stanów nagłych!)
 • Termin przyjęcia należy ustalić osobiście, dostarczając skierowanie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
 • W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć o godzinie 7.00 (pacjent z rodzicem lub opiekunem prawnym)
 • Dziecko powinno być na czczo , bez cech infekcji dróg oddechowych i jelitowej (bez kataru, kaszlu, biegunki, wymiotów, itp.
 • Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, kserokopie dotychczasowej dokumentacji medycznej, w tym zdjęcia USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (jeśli tego typu badania były wykonywane)
 • Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło (najlepiej w płynie), szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek
 • Dziecko ma zapewnione 3 posiłki dziennie
 • Konieczne założenie przed wejściem zmiennego lub ochronnego obuwia (do kupienia w automacie przy wejściu)
 • Zalecane jest, aby na sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko 1 osoba dorosła (bezwzględnie zdrowa!)
 • Dzieci do lat 14 nie powinny przebywać na Oddziale (nie powinny odwiedzac choych)
 • Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych przedmiotów przyniesionych przez pacjentów  (telefony komórkowe, biżuteria,laptopy, itp)
 • W trakcie pobytu na oddziale rodzice (lub opiekunowie prawni) proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddzialu Nefrologii dziecięcej


Dyżurki lekarskie mieszcząc się w budynku 2, wejście A, piętro IV

Ważne telefony

Kierownik oddziału
32 349 00 26

Asystenci
32 349 01 26

Pielęgniarka koordynująca / Sekretariat
32 349 00 34

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2 , wejście A, piętro I


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Nefrologii Dziecięcej posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne zapewniające prowadzenie specjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjenta do 18 roku życia z chorobą nerek i dróg moczowych. W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem Oddział bezpośrednio współpracuje z Przyszpitalną Poradnią Nefrologii Dziecięcej.
Pacjenci naszego Oddziału z ostrą i przewlekłą chorobą nerek i dróg moczowych w celu kwalifikacji do właściwej formy leczenia mają zapewnioną pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną , immunologiczną oraz obrazową (USG, MRI, TK , badania izotopowe DTPA, DMSA).

W ramach współpracy  z  Kliniką Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii ŚLUM w Zabrzu i Oddziałem Chirurgii i Urologii Dzieci GCZD w Katowicach prowadzimy kwalifikację pacjentów z wadami układu moczowego do leczenia zabiegowego.
Od wielu lat Oddział Nefrologii prowadzi badania nad epidemiologią i genetyką przewlekłych chorób nerek w ramach programów naukowych (PolTube, PodoNet, Hereditary Nephritis Registry).
Jako jedyny Oddział Specjalistyczny w województwie śląskim stosujemy leczenie biologiczne u pacjentów z ciężką postacią steroidozależnego zespołu nerczycowego.

W ramach oddziału działa Świetlica Oddziałowa i prowadzone są zajęcia edukacyjne pod kierunkiem wykwalifikowanego pedagoga , ponadto nasi pacjenci objęci są opieką psychologa klinicznego.

Oddział Nefrologii posiada akredytację do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: pediatrii w systemie modułowym oraz nefrologii dziececej. Oddział dysponuje 16 łóżkami - w tym 3 łóżkami niemowlęcymi.

Na Oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie :

 • ostrych i przewlekłych przypadków kłębuszkowych zapaleń nerek
 • zespołu nerczycowego
 • powikłań nerkowych w przebiegu chorób układowych
 • zakażeń dróg moczowych
 • ostrych i przewlekłych śródmiąższowych zapaleń nerek
 • kamicy układu moczowego i wapnicy nerek
 • wad wrodzonych układu moczowego
 • torbielowatości nerek
 • zaburzeń mikcji i moczenia nocnego,
 • nadciśnienia tętniczego

Oddział nefrologii ściśle współpracuje z oddziałem chirurgii i urologii w opiece nad pacjentem wymagającym leczenia zabiegowego. W razie konieczności na Oddziale przeprowadza się diagnostyczną biopsję nerek.

Zespół oddziału

 • dr n. med. Barbara Pulcer
  Lekarz - specjalista pediatrii 
  Lekarz - specjalista nefrologii dzieciecej
  Kierownik oddziału

 • Prof. Lidia Hyla-Klekot
  Lekarz - specjalista nefrologii
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Prof. Andrzej Paradysz
  Lekarz -specjalista urologii dziecięcej
  Lekarz -  specjalista urolog
  Lekarz -  specjalista chirórgii ogólnej
 • dr n. med. Ewa Gacka
  Lekarz - specjalista pediatrii
  lekarz - specjalista  nefrologii dziecięcej
 • dr n. med.Grażyna Kucharska
  Lekarz - specjalista pediatrii
  Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej
 • Janina Taraszkiewicz
  Lekarz - specjalista pediarrii
  Lekarz - specjalista nefrologii

 • Bogusława Włodarczyk
  Pielęgniarka koordynująca