• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  12.11.2019r. 
Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
   15.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW

Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   18.11.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełne zabezpieczenie serwisowe aparatury endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych przez okres 24 miesięcy. Zamówieniem objęta jest następująca aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS:

  • kolonoskopy: typ CF Q 165 L -  2szt.
  • gastroskopy: typ GIF Q 165 – 2 szt. oraz typ HQ 190 1 szt.
  • myjnie endoskopowe typ ETD 3 – 1 szt. oraz typ ETD 4 – 1 szt.
  • endoskan – czytnik endoskopów bronchofiberoskop typ LF-TP – 1 szt.
  • wieże endoskopowe typ EXERA II – 2 szt oraz typ HQ 190 – 1 szt.

Dokładny wykaz aparatury endoskopowej wraz z numerami seryjnymi stanowi załącznik nr 2A do SIWZ.
Wykaz wymaganych czynności serwisowych wchodzących w skład przeglądów zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
07-11-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
07-11-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07-11-2019 Załącznik nr 2 A do SIWZ-Wykaz aparatury endoskopowej wraz z numerami seryjnymi
13-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie
13-11-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
18-11-2019 Informacja z otwarcia ofert
21-11-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej
11-12-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia