• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.11.2019 r. 12.11.2019 r. 
Termin składania ofert: 13.11.2019 r. godz. 10:00 15.11.2019 r. 18.11.2019 r. 
Termin otwarcia ofert:  13.11.2019 r.  godz. 11:00 15.11.2019 r. 18.11.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: "Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7", numer sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/50/2019. 

W związku z unieważnieniem pakietu nr 1  "Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7" dnia 26.09.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych”  Zamawiający ogłasza ponownie postępowanie w powyższym zakresie. 

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
04-11-2019 Ogłoszenie o zamówieniu nr 618224-N-2019
04-11-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
04-11-2019 Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
04-11-2019 Załącznik nr 4 do Umowy
07-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07-11-2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
12-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
12-11-2019 Informacja dotycząca zmiany terminów (2)
13-11-2019 Odpowiedzi na pytania
18-11-2019 Informacja z otwarcia ofert
25-11-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej
18-12-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia