• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.11.2019 r.
Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  26
.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:  28.11.2019 r. godz. 11:00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11- Szpital dla dorosłych z podziałem na 46 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
29-11-2019 Unieważnienie pakietów
29-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE
28-11-2019 Informacja z otwarcia ofert
28-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do DUUE
25-11-2019 Informacja dotycząca zmiany terminów
14-11-2019 Załącznik 2 do SIWZ SAC Szpital dla dorosłych ZMODYFIKOWANY
14-11-2019 Odpowiedź na pytania
25-10-2019 Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz Publiczny
25-10-2019 Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne (Umowa) Dostawy Sukcesywne
25-10-2019 Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne (Umowa) Bank implantów
25-10-2019 Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
25-10-2019 Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (SAC)
25-10-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25-10-2019 Ogłoszenie o zamówieniu (nr 2019/S 207-504043)