• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 27.11.2019 r.
Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  12.12.2019 r. godz. 10:30

UWAGA!
zmiana godziny otwarcia ofert z 10:30 na 11:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Władysława Truchana 7- Szpital dla dzieci z podziałem na następujące pakiety:

Szpital dla dzieci ul. Władysława Truchana 7

Pakiet 1

Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (1)

Pakiet 2

Implanty blokujące zatokę stępu

Pakiet 3

Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej

Pakiet 4

Implanty ortopedyczne m.in. Gwoździe i śruby

Pakiet 5

Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO

Pakiet 6

Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2)

Pakiet 7

Ostrza do shavera jednorazowe

Pakiet 8

Implanty ortopedyczne, Płytki do zespoleń, Śruby

Pakiet 9

Płytka do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci

Pakiet 10

Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym

Pakiet 11

Druty Kirshnera

Pakiet 12

Wkręty

Pakiet 13

Narzędzia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
07-02-2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03-02-2020 Unieważnie postępowania w pakiecie nr 3
20-01-2020 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
08-01-2020 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
19-12-2019 Unieważnie postępowania w pakietach: 10,12,13
12-12-2019 Informacja z otwarcia
10-12-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09-12-2019 Odpowiedź na pytania cz. 3
05-12-2019 Modyfikacja pakietu 10 oraz zmiana godziny otwarcia ofert
05-12-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do -pakiet 10
11-11-2019 Ogłoszenie o zamówieniu (2019-OJS217-532108)
04-12-2019 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- pakiet 9
04-12-2019 Odpowiedzi na pytania cz. 2
28-11-2019 ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ Szpital dla dzieci
28-11-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
11-11-2019 Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz Publiczny
11-11-2019 Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
11-11-2019 Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowne
11-11-2019 Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (SAC)
11-11-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia