• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 18.11.2019 r.
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA


Termin składania ofert: 25.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  
25.11.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych dla Centralnych Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

PAKIET 1 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
PAKIET 2 - TESTY KONTROLI DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, RUTYNOWEJ KONTROLI MYCIA
PAKIET 3 - ETYKIETY DO METKOWNICY
PAKIET 4  - PAŁECZKA WYMAZOWA
PAKIET 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA STERYLIZACJI
PAKIET 6 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO MYJNI ULTRADZWIĘKOWEJ
PAKIET 7 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (1)
PAKIET 8 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (2)
PAKIET 9 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (3)
PAKIET 10 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (1)
PAKIET 11 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (2)
PAKIET 12 - PREPARATY DO KONSERWACJI WIERTAREK

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
14-11-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
14-11-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14-11-2019 SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ
15-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19-11-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
19-11-2019 Informacja dotycząca zmiany terminów
20-11-2019 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
20-11-2019 Zmodyfikowany SAC - Zał. 2 do SIWZ
25-11-2019 Informacja z otwarcia ofert przetargowych
04-12-2019 Unieważnienie w zakresie pakietów nr 2, 4 i 9
10-12-2019 Wybór ofert najkorzystniejszych
13-01-2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia