• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 10.12.2018 r.

Zmiana:
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godzina 11:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki”, Nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/109/2018.

Pakiet nr 1 - Opatrunki (1)
Pakiet nr 2 - Sterylne jednorazowe obłożenie chirurgiczne uniwersalne
Pakiet nr 3 - System do podciśnieniowej terapii  leczenia ran
Pakiet nr 4 - Opatrunki  (2)
Pakiet nr 5 - Opatrunki specjalistyczne (1)
Pakiet nr 6 - Opatrunki specjalistyczne (2)
Pakiet nr 7 - Zestaw serwet uniwersalnych
Pakiet nr 8 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne
Pakiet nr 9 - Materiały opatrunkowe (1)
Pakiet nr 10 - Materiały opatrunkowe (2)
Pakiet nr 11 - Akcesoria do  pielęgnacji jamy ustnej u noworodków i dzieci


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
06-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06-12-2018 Załącznik nr 2 SAC
06-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 658503_N_2018 z dnia 2018.12.06 r.
11-12-2018 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana SIWZ z dnia 11.12.2018r.
11-12-2018 Zmiana do ogłoszenia opublikowana w BZP pod nr 500296091-N-2018 z dnia 11.12.2018r.
18-12-2018 Informacja z otwarcia ofert dnia 18.12.2018r.
13-12-2018 Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ
13-12-2018 Zmieniony SAC w zakresie pakietu 1 poz. 60 - zał. 2 do SIWZ
08-01-2019 Unieważnienie pakietu nr 5.pdf
16-01-2019 Wybór oferty najkorzystniejszej dnia 16.01.2019r.
18-01-2019 Sprostowanie do pisma o symb SPZOZZSMZP/109.13/2018 z dnia 16.01.2019
14-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510029268-N-2019