• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 12.12.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów szewnych na potrzeby Apteki”, nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/111/2018

Pakiet nr 1 - Nici specjalistyczne wchłanialne
Pakiet nr 2 - Nici specjalistyczne niewchłanialne
Pakiet nr 3 - Nici chirurgiczne
Pakiet nr 4 - Szwy specjalistyczne
Pakiet nr 5 - Nici okulistyczne (1)
Pakiet nr 6 - Nici okulistyczne (2)
Pakiet nr 7 - Staplery (1)
Pakiet nr 8 - Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna
Pakiet nr 9 - Wosk kostny
Pakiet nr 10 - Siatka przepuklinowa i stapler
Pakiet nr 11 - Siatka przepuklinowa
Pakiet nr 12 - Staplery, trokary, siatki
Pakiet nr 13 - Nici specjalistyczne
Pakiet nr 14 - Staplery (2)
Pakiet nr 15 - Uchwyt monopolarny z nożykiem
Pakiet nr 16 - Matryca z klejem do tkanek
Pakiet nr 17 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (1)
Pakiet nr 18 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (2)
Pakiet nr 19 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (3)Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
07-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07-12-2018 SAC załącznik nr 2 do SIWZ
07-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opunlikowane w BZP pod nr 659228_N_2018 z dnia 2018.12.07
13-12-2018 Zmieniony SAC załącznik nr 2 do SIWZ dla pakietu 14 poz. 7
13-12-2018 Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.12.2018
18-12-2018 Informacja z otwarcia ofert dnia 18.12.2018r.
09-01-2019 Wybór ofert przetargowych dnia 09.01.2019r.
14-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510029604-N-2019