• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 25.09.2019r. 
Termin składania ofert: 30.09.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2019 r. godz. 10:30

Termin składania ofert: 03.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:03.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa noża harmonicznego wraz z osprzętem", nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/42/2019

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
20-09-2019 Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 600268-N-2019
20-09-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20-09-2019 Istotne postanowienia umowne - załącznik nr 4 do SIWZ
26-09-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540203236-N-2019
26-09-2019 Zmodyfikowany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
26-09-2019 Odpowiedzi na pytania - modyfikacja SIWZ
03-10-2019 Informacja z otwarcia ofert
04-10-2019 Wybór oferty
15-10-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510219438-N-2019