• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 20.09.2018 r. godz. 10:00;
- zmieniono na 24.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2018 r. godz. 10:30;
- zmieniono na 24.09.2018 r. godz. 11:00
Termin na zadawanie pytań: do 17.09.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki.

Pakiet nr 1 - Zestawy ochronne;
Pakiet nr 2 - Zestawy do leczenia wodogłowia;
Pakiet nr 3 - Materiał obłożeniowy;
Pakiet nr 4 - Drobny sprzęt okulistyczny (1);
Pakiet nr 5 - Klej do membran kolagenowych;
Pakiet nr 6 - Sterylne pokrowce ochronne;
Pakiet nr 7 - Linie do inwazyjnego pomiaru krwi; 
Pakiet nr 8 - Akcesoria do zestawu do laparoskopii i artroskopii operacyjnej;
Pakiet nr 9 - Sprzęt do hemofiltracji;
Pakiet nr 10 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP);
Pakiet nr 11 - Akcesoria do defibrylatora;
Pakiet nr 12 - Końcówka tnąca;
Pakiet nr 13 - Fartuchy;
Pakiet nr 14 - Akcesoria  uszne;
Pakiet nr 15 - Akcesoria endoskopowe;
Pakiet nr 16 - Elektrody (1);
Pakiet nr 17 - Akcesoria laparoskopowe i inne;
Pakiet nr 18 - Osłonki na oczy do zabiegów laserem;
Pakiet nr 19 - Płyny do kalibracji sond;
Pakiet nr 20 - Żel do badań elektrofizjologicznych;
Pakiet nr 21 - Worek chirurgiczny laparoskopowy;
Pakiet nr 22 - Drobny sprzęt medyczny, zestawy do niskociśnieniowego drenażu;
Pakiet nr 23 - Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi;
Pakiet nr 24 - Akcesoria do diatermii chirurgicznej;
Pakiet nr 25 - Akcesoria do aparatu do znieczulenia Aespire View;
Pakiet nr 26 - Pętla druciana do migdałków;
Pakiet nr 27 - Zestaw drenów wielorazowych do pompy laparoskopowej WOLF;
Pakiet nr 28 - Zgłębnik Gastrostomijny;
Pakiet nr 29 - Specjalistyczny i drobny sprzęt uzupełniający;
Pakiet nr 30 - Sprzęt chirurgiczny;
Pakiet nr 31 - Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi;
Pakiet nr 32 - Drobny sprzęt medyczny;
Pakiet nr 33 - Neurochirurgiczny sprzęt medyczny;
Pakiet nr 34 - Rękawice;
Pakiet nr 35 - Zestawy rur do respiratorów;
Pakiet nr 36 - Jednorazowe akcesoria , końcówki do ssaka;
Pakiet nr 37 - Zestaw do pomp infuzyjnych;
Pakiet nr 38 - Elektrody do elektrochirurgii;
Pakiet nr 39 - Elektrody EKG;
Pakiet nr 40 - Koce grzewcze;
Pakiet nr 41 - Worek do ewakuacji laparoskopowej;
Pakiet nr 42 - Sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S, ICC80, oraz diatermii VALLEYLAB;
Pakiet nr 43 - Akcesoria mocujące, cewniki do kaniulacji;
Pakiet nr 44 - Elektrody do defibrylatora;
Pakiet nr 45 - Nici okulistyczne: Nici  nylonowe, monofilamentowe, niewchłanialne;
Pakiet nr 46 - Sterylne jednorazowe obłożenie chirurgiczne uniwersalne;
Pakiet nr 47 - Opatrunki specjalistyczne;
Pakiet nr 48 - Środki dezynfekcyjne;
Pakiet nr 49 - Paski testowe do pomiaru stężenia ciał ketanowych we krwi (Oddział Neurologii Dziecięcej)Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
08-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510025159-N-2019 z dnia 08.02.2019
16-11-2018 Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (częściowe)
08-11-2018 Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 46
05-11-2018 Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (częściowe)
11-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 11.09.2018 w BZP pod nr 615297-N-2018
18-09-2018 Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500223718-N-2018 z dnia 18.09.2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
13-09-2018 Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500220357-N-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
24-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
12-09-2018 Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500219125-N-2018 z dnia 12-09-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
12-09-2018 Zmiana do SIWZ z dnia 12.09.2018
19-09-2018 Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 23 i nr 31
19-09-2018 Pytania i odpowiedzi z dnia 19.09.2018
11-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12-09-2018 zmiana Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa pakiet 21, pakiet 39, pakiet 41
18-09-2018 Zmiana terminów i zmiana do SIWZ z dnia 18.09.2018
13-09-2018 Zmiana do SIWZ z dnia 13.09.2018
11-09-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa