• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 25.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz. 11:00
Termin na zadawanie pytań: do 21.09.2018 r.


UWAGA!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wadium:
z 25.09.2018r. godz. 1000 na 27.09.2018 r. godz. 1000
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 25.09.2018r. godz. 1100 na 27.09.2018 r. godz. 1030

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 (2)”

Pakiet  1 - Zestawy do badań cytochemicznych
Pakiet  2 - Zestawy do kontroli parametrów i aparatów (1)
Pakiet  3 - Odczynniki alergologiczne (1)
Pakiet  4 - Odczynniki alergologiczne (2)
Pakiet 5 - Nożyki  do testów punktowych
Pakiet 6 - Zestawy do testów naskórkowych 
Pakiet 7 - Odczynniki i akcesoria do aparatu Rapidlab 1265
Pakiet 8 - Odczynniki i akcesoria do aparatu BN ProSpec
Pakiet 9 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet 10 - Komory do testów płatkowych 
Pakiet 11 - Program zewnętrznej kontroli jakości parametrów i aparatów
Pakiet 12  - Szybkie testy płytkowe

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
28-11-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej (1)
26-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej (2)
27-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
17-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 617563-N-2018
17-09-2018 Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa
17-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21-09-2018 Infromacja o przesunięcie terminów
21-09-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24-09-2018 Odpowiedzi na pytania
24-09-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)