• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 02.10.2018 g. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2018 godz.10:30
Termin do zadawania pytań: 28.09.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla poradni przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii”

Pakiet 1 – Wyposażenie medyczne (1)
Pakiet 2 – Wyposażenie medyczne (2)
Pakiet 3 – Wyposażenie medyczne (3)

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
02-10-2018 Informacja z otwarcia
28-09-2018 Odpowiedzi na pytania
31-10-2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04-10-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
28-09-2018 Zmodyfikowany załącznik 3a
24-09-2018 Opis przedmiotu zamówienia 3b
24-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
24-09-2018 Opis przedmiotu zamówienia 3a
24-09-2018 Opis przedmiotu zamówienia 3c
24-09-2018 Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 2
24-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12-10-2018 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
28-09-2018 Zmodyfikowany załącznik 3c