• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 16.11.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.11.2018r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 12.11.2018r.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług stałej, całodobowej, fizycznej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa) oraz obsługą szatni dla pacjentów szpitala.


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
08-11-2018 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2018r.
08-11-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13-11-2018 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy + zmiany
13-11-2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ
16-11-2018 Informacja z otwarcia.pdf
23-11-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 23.11.2018r.
03-01-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2019r.