• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 09.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.01.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 03.01.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych, nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/117/2018

Pakiet nr 1 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa (1)
Pakiet nr 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa (2)
Pakiet nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa wraz z wiskoelastykiem o właściwościach kohezyjnych
Pakiet nr 4 - Soczewka wewnątrzgałkowa wraz z zestawem dwóch wiskoelastyków o właściwościach kohezyjnych i dyspersyjnych
Pakiet nr 5 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa wraz z narzędziami
Pakiet nr 6 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa (3)
Pakiet nr 8 - Materiał wiskoelastyczny (1)
Pakiet nr 9 - Materiał wiskoelastyczny (2)
Pakiet nr 10 - Zestaw obłożeń i akcesoriów do aparatu Stellaris
Pakiet nr 11 - Witrektom
Pakiet nr 12 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku
Pakiet nr 13 - Narzędzia okulistyczne ze stali nierdzewnej
Pakiet nr 14 - Narzędzia ze stali nierdzewnej z rękojeścią z kompozytu polimerowego
Pakiet nr 15 - Pierścień rozszerzający tęczówkę
Pakiet nr 16 - Retraktory tęczówkowe
Pakiet nr 17 - Pierścienie dotorebkowe
Pakiet nr 18 - Taca do sterylizacji narzędzi


Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
18-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)
25-01-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)
15-02-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510030659-N-2019
28-12-2018 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 664614-N-2018 z dnia 28.12.2018r.
28-12-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28-12-2018 Specyfikacja asortymentowo - cenowa - załącznik nr 2 do SIWZ
04-01-2019 Odpowiedzi z dnia 04.01.2019 na pytania Wykonawców
09-01-2019 Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dnia 09.01.2019