• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 25.09.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 21.09.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową dla Komórek Organizacyjnych SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 3 pakiety:
Pakiet 1: zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej oraz zakup i dostawa monitorów komputerowych
Pakiet 2 : zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej
Pakiet 3: zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ zawierającym opis zadania, parametry przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne oraz wymagania w zakresie oprogramowania, konfiguracji, instalacji i usług opieki serwisowej.

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
17-09-2018 Ogłoszenie o zamówieniu
20-11-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej (2).pdf
30-11-2018 ogłoszenie o udzieleniu.pdf
17-09-2018 Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 2
17-09-2018 Opis przedmiotu zamówienia ZESTAWY KOMPUTEROWE - zał.3a
17-10-2018 Wybór oferty najkorzystniejszej
17-09-2018 Test wydajności PassMark Performance Test
17-09-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25-09-2018 Informacja z otwarcia ofert
17-09-2018 Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI zał.3b
17-09-2018 Opis przedmiotu zamówienia URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE -zał.3c