• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  02.10.2019r. 
Termin składania ofert: 07.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
   07.10.2019 r. godz. 10:30
zmiana:
Termin składania ofert: 08.10.2019 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:   08.10.2019 r. godz. 12:30
zmiana:
Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert:   09.10.2019 r. godz. 13:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019 - konkurs wyłącznie dla podmiotów realizujących leczenie w zakresie białaczek osób dorosłych”

Pakiet nr 1 - Aparat USG
Pakiet nr 2  - Cytometr przepływowy
Pakiet nr 3 – Mikroskop diagnostyczny
Pakiet nr 4 – Kardiologiczne stacje do centralnego monitorowania (kardiomonitory) wraz ze stacją centralną

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
21-10-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)- pakiet nr 2,4
12-11-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16-10-2019 Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1) - pakiet nr 1, 3
07-10-2019 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 2
09-10-2019 Informacja z otwarcia ofert
27-09-2019 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 601648-N-2019
27-09-2019 Załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia
27-09-2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03-10-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 540210087-N-2019
03-10-2019 Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia
03-10-2019 Odpowiedzi na pytania cz.1
07-10-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04-10-2019 Odpowiedzi na pytania cz. 2
07-10-2019 Modyfikacja odpowiedzi z dn. 03.10.2019 r. - dotyczy pakietu nr 2