• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 01.03.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.03.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 25.02.2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo - cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Leki (42)
Pakiet 2 - Preparaty krwiopochodne-wysocespecyficzne
Pakiet 3 - Immunoglobuliny (3)
Pakiet 4 – Leki (44)


Załączniki

Data dodania Załącznik
21.02.2019

SIWZ

710_zp.12.2019-siwz-leki-3-2019.doc

21.02.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

711_sac.xlsx

21.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

712_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

26.02.2019

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.02.2019 r.

732_odpowiedzi-na-pytania.pdf

01.03.2019

Informacja z otwarcia ofert

747_informacja-z-otwarcia.pdf

15.03.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

796_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

22.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

817_ogloszenie-o-udzieleniu-zp-12.pdf