• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

 Przyjęcia Planowe odbywają się wg ustalonych harmonogramów w poszczególne dni i godziny.

 PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                   


06.30 - 07.00 - CHIR.URGIA SZCZĘKOWA, ORTOPEDIA

 • 07.00 - 07.30 - CHIRURGIA
 • 07.15 - 08.00 - NEUROLOGIA
 • 08.00 - 08.30 - OKULISTYKA
 • 08.30 - 09.00 - NEFROLOGIA
 • 09.00 - 09.30 - ALERGOLOGIA, LARYNGOLOGIA
 • 09.30 - 10.30 - OKULISTYKA, PEDIATRIA
 • 11.00- 12.30 - ORTOPEDIA

           

WTOREK

 • 06.30 - 07.00 - OKULISTYKA, ORTOPEDIA. CHIRURGIA SZCZĘKOWA
 • 07.00 - 07.30 - NEFROLOGIA , PEDIATRAIA
 • 07.00 - 08.00 –CHIRURGIA ZABIEGOWA
 • 07.30 - 08.00 - NEUROLOGIA
 • 08.00 - 08.30- CHIRURGIA, LARYNGOLOGIA
 • 08.30 - 09.00-ALERGOLOGIA
 • 09.00 - 10.00- LARYNGOLOGIA, PEDIATRIA
 • 11.00 - 12.30 - ORTOPEDIA

 

 ŚRODA

 • 06.30 - 07.00 – CHIR.SZCZĘKOWA, ORTOPEDIA
 • 07.00 - 07.30 - CHIRURGIA,
 • 07.30 - 08.00 - NEUROLOGIA
 • 08.00 - 08.30- OKULISTYKA, LARYNGOLOGIA
 • 08.30 – 08.45- NEFROLOGIA
 • 08.45 – 09.15 - ALERGOLOGIA
 • 09.15 - 10.00- LARYNGOLOGIA, PEDIATRIA
 • 11.00 - 12.30 - ORTOPEDIA

CZWARTEK                                                                                                                             

 • 06.30 - 07.00 – OKULISTYKA, ORTOPEDIA,CHIRURGIA
 • 07.00- 07.30- NEFROLOGIA,
 • 07.30-08.00 – NEUROLOGIA
 • 08.00- 08.30 – LARYNGOLOGIA, ALERGOLOGIA
 • 09.00-10.00 - LARYNGOLOGIA, PEDIATRIA
 • 11.00 - 12.30 - ORTOPEDIA

PIĄTEK

 • 06.30 -07.30 - CHIRURGIA , ORTOPEDIA
 • 07.30- 08.00 -NEUROLOGIA
 • 08.00-08.30 - LARYNGOLOGIA, NEFROLOGIA
 • 08.30-09.00 - ALERGOLOGIA
 • 09.00-10.00 - PEDIATRIA
 • 11.00-12.30 - ORTOPEDIA
 • 13.00 - CHIRURGIA PLASTYCZNA

 

Izba Planowych Przyjęć W Oddziały Szpitalne dla Dzieci

Tel 32/34 90 108


Kordynator Izby Przyjęć dla dzieci (tel. 32/34 90012 )

 Lekarz specjalista Chirurgii dziecięcej Dariusz Baszczowski

Pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Małgorzata Cupiał

 

Izba Przyjęć - to miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z personelem medycznym Szpitala Dziecięcego w Chorzowie w lokalizacji Truchana 7 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 15.

W niedzielę i święta  od 10.00 do 15.00

W Izbie Przyjęć rozpoczyna się proces leczenia i opieki pielęgniarskiej każdego pacjenta - dziecka, którego stan zdrowia wymaga profesjonalnej opieki medycznej. Dziecko w wieku od 0 do 18 r. ż jest przyjęte w ramach Izby Przyjęć w trybie planowym, ze skierowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny przyjęcia z sekretariatem oddziału, na które jest kierowane.

 

W ramach Izby Przyjęć Planowej  pacjenci naszej placówki są kierowania na następujące oddziały:

 

Rodzice/ opiekunowie prawni zgłaszający się na Izbę Przyjęć powinni posiadać przy sobie:

 • Dowód osobisty
 • W przypadku braku rodziców opiekun prawny przedstawia dokument sądowy potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem
 • Obcokrajowcy powinni posiadać paszport, rodzaj i nr karty pobytu oraz nr identyfikacyjny UE.
 • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia, wyniki badań, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych oraz książeczkę stanu zdrowia dziecka.