• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

 • Rehabilitacja neurologiczna wczesna - pacjenci skierowani przez lekarza oddziału neurologii, neurochirurgii bezpośrednio po zachorowaniu
 • Przyjęcie w terminie do 30 dni od wypisu z oddziału ostrej fazy
 • Rehabilitacja neurologiczna wtórna - chorzy skierowani z poradni neurologicznej
 • Okres oczekiwania na przyjęcie - zgodny z listą oczekujących

Ważne telefony

Dyżurka Lekarska
32 349 97 18

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 97 14

Sekretariat
32 349 91 91

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro II


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Do Oddziału przyjmowani są chorzy z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych spowodowanymi przez np. uraz głowy, udar mózgu, uraz kręgosłupa, stwardnienie rozsiane (SM).

Oddział uczestniczy w ogólnopolskim programie Ministerstwa Zdrowia Polcard.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej jest oddziałem szkoleniowy dla słuchaczy i studentów kierunku fizjoterapia i pokrewne wielu śląskich uczelni.

Zespół oddziału

 • Marek Dudziak
  Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Romana Złotoś-Adamczyk
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Iwona Golach-Noworyta
  Lekarz - specjalista neurologii
 • Joanna Capała
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

 • Joanna Gajda-Spisak
  Psycholog
 • Julia Wiszomirska
  Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej
 • Karolina Krzywkowska
  Psycholog

 • Aleksandra Majchrowicz
  Logopeda
 • Justyna Setnik
  Terapeuta zajęciowy

 • Monika Wulkowicz
  Pielęgniarka koordynująca

 • Marek Kaszuba
  mgr fizjoterapii
 • Marcin Kapuśniak 
  mgr fizjoterapii
 • Jolanta Smołka
  Technik fizjoterapii
 • Izabella Fuchs   
  Technik fizjoterapii

Galeria