• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Rehabilitacja neurologiczna wczesna - pacjenci skierowani przez lekarza oddziału neurologii, neurochirurgii bezpośrednio po zachorowaniu - przyjęcie w terminie do 30 dni od wypisu z oddziału ostrej fazy
 • Rehabilitacja neurologiczna wtórna - chorzy skierowani z poradni neurologicznej -  wg harmonogramu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-10:30, po wcześniejszym ustaleniu terminu 

 • Pacjenci zgłaszający się naoddział  powinni posiadać:
  • dowód osobisty
  • legitymację emeryta lub rencisty
  • w przypadku osób nieubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ  - inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (np. druk ZUS RMUA, aktualną legitymację ubezpieczeniową, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy)
  • Pacjent powinien zabrać ze sobą kubek, sztućce oraz jeśli chce talerz/miskę – posiłki będą wydawane w pojemnikach jednorazowych – w przypadku braku ww. artykułów pacjent otrzyma sztućce plastikowe, kubek jednorazowy.


Zasady odwiedzin:
codziennie w godzinach: 14.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego lub pod numerem telefonu: 32 34 99 191 od poniedziałku do piątku 10.00-11.00

Ważne telefony

Dyżurka Lekarska
32 349 97 32

Pielęgniarka Koordynująca
32 349 91 91

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 97 31

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro II


Kliknij aby powiększyć


Zespół oddziału

 • Lekarz kierujący oddziałem
  lek. Marek Dudziak - specjalista rehabilitacji medycznej, lekarz ortopeda traumatolog

 • Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
  lek. Joanna Woźniak-Mardofel   - specjalista rehabilitacji medycznej

 • Pielęgniarka koordynująca
  mgr Monika Wulkowicz - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego


W skład oddziału chodzi zespół pielegniarek, psychologów, logopedw, terapeutów zajęciowych oraz zespół fizjoterapeutów.


Oddział posiada akredytację na  miejsca specjalizacyjne w zakresie rehabilitacji