• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

 • Rehabilitacja neurologiczna wczesna - pacjenci skierowani przez lekarza oddziału neurologii, neurochirurgii bezpośrednio po zachorowaniu
 • Przyjęcie w terminie do 30 dni od wypisu z oddziału ostrej fazy
 • Rehabilitacja neurologiczna wtórna - chorzy skierowani z poradni neurologicznej
 • Okres oczekiwania na przyjęcie - zgodny z listą oczekujących

Odwiedziny

Odwiedziny na oddziale odbywają się codziennie od godz. 14.00 do godz. 20.00

Ważne telefony

Dyżurka Lekarska
32 349 97 18

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 97 14

Sekretariat
32 349 91 91

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro II


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Do Oddziału przyjmowani są chorzy z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych spowodowanymi przez np. uraz głowy, udar mózgu, uraz kręgosłupa, stwardnienie rozsiane (SM).

Oddział uczestniczy w ogólnopolskim programie Ministerstwa Zdrowia Polcard.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej jest oddziałem szkoleniowy dla słuchaczy i studentów kierunku fizjoterapia i pokrewne wielu śląskich uczelni.

Zespół oddziału

 • Marek Dudziak
  Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Romana Złotoś-Adamczyk
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Iwona Golach-Noworyta
  Lekarz - specjalista neurologii
 • Joanna Capała
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

 • Joanna Gajda-Spisak
  Psycholog
 • Julia Wiszomirska
  Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej
 • Karolina Krzywkowska
  Psycholog

 • Aleksandra Majchrowicz
  Logopeda
 • Justyna Setnik
  Terapeuta zajęciowy

 • Monika Wulkowicz
  Pielęgniarka koordynująca

 • Marek Kaszuba
  mgr fizjoterapii
 • Marcin Kapuśniak 
  mgr fizjoterapii
 • Jolanta Smołka
  Technik fizjoterapii
 • Izabella Fuchs   
  Technik fizjoterapii

Galeria