• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista


Nasza Pani Dr n.med. Magdalena Dudzińska z Laurem Kompetencji 2023

Laur Kompetencji to dowód uznania od pacjentów za zaangażowanie, życzliwość, empatię i profesjonalną opiekę!

Dr Magdalena Dudzińska jest ordynator naszego Oddziału Neurologiczno-Nefrologicznego o profilu Neurologia Dziecięca, specjalistą neurologii dziecięcej, a także pediatrą.

Laury Kompetencji zostały przyznane po raz pierwszy, podczas konferencji "Dobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach", która odbyła się w Akademia WSB - WSB University, podczas Światowego Dnia Zdrowia.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, trud i poświęcenie.