• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza do udziału w Programie wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025

Zgłoś się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Chorzowie!

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na gruźlicę zapada około 10 milionów osób.
W Polsce występuje ok. 6000 nowych zachorowań na gruźlicę rocznie.

Co to jest gruźlica?
Gruźlica jest chorobą zakaźną, która jest wywołana przez bakterie - prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Najczęściej atakuje płuca, ale może zająć praktycznie każdy narząd lub wiele z nich jednocześnie (postać rozsiana). Osoby z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę to:
 • osoby pozostające w bliskim kontakcie z osobami chorymi
 • dzieci
 • osoby starsze
 • osoby chorujące na cukrzycę
 • osoby zażywające lekarstwa osłabiające układ odpornościowy organizmu
 • nosiciele wirusa HIV
 • osoby bezdomne
 • osoby uzależnione od narkotyków lub alkoholu
 • osoby o stale utrzymującym się słabym stanie zdrowia

Jak można zarazić się gruźlicą?
Chory kaszląc, odkrztuszając, kichając, głośno mówiąc, wydala drobne kropelki wydzieli¬ny dróg oddechowych, które mogą zawierać prątki gruźlicy. Gruźlicą możesz zarazić się tylko od osoby chorej, wdychając powietrze zawierające prątki. Gruźlica jest chorobą o dość niskiej zaraźliwości w porównaniu z odrą, krztuścem lub grypą.

Najczęstsze objawy gruźlicy płuc
Objawy wczesne:
 • kaszel utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie
 • nawracające się stany podgorączkowe
 • nocne poty
 • osłabienie i łatwe męczenie się
 • brak apetytu i utrata masy ciała

Objawy późne:
 • krwioplucie
 • bóle w klatce piersiowej
 • duszność

Jak rozpoznać gruźlicę płuc?
W rozpoznaniu gruźlicy istotną wartość diagnostyczną ma zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej pozwalające na wykrycie charakterystycznych zmian w strukturze płuc. Przy podejrzeniu gruźlicy należy jak najszybciej potwierdzić diagnozę. Chorego należy skiero-wać do specjalistycznego oddziału chorób płuc, odizolować, przeprowadzić pełną diagnostykę i rozpocząć leczenie przeciwprątkowe.

Czy gruźlica jest wyleczalna?
Gruźlica obecnie jest w pełni wyleczalna. Najważniejszym warunkiem pełnego powrotu do zdrowia jest wczesne wykrycie zachorowania oraz przeprowadzenie pełnego prawi¬dłowego leczenia.

Jak leczy się gruźlicę?
Leczenie zwykle trwa 6 miesięcy (2 miesiące faza intensywnego leczenia i 4 miesiące leczenie podtrzymujące). W leczeniu stosuje się kilka (zwykle 4) leków przeciwprątkowych. Osoba, u której wykryto gruźlicę początkowo leczona jest w szpitalu (1 -2 miesiące), gdzie przyjmuje leki zlecone przez lekarza. Ta faza leczenia ma na celu zlikwidowanie zakaźności chorego. Następnie leczenie jest kontynuowane w poradni gruźlicy i chorób płuc (4-5 miesięcy). Aby uzyskać pozytywny efekt, musi być przeprowadzone pełne leczenie choroby. Przerwanie leczenia lub skrócenie czasu trwania leczenia niesie wyso¬kie ryzyko nawrotu choroby oraz rozwoju prątków gruźlicy opornych na leki. Wszystkie leki przeciwprątkowe są dla chorych na gruźlicę bezpłatne. Również leczenie szpitalne i ambulatoryjne chorych na gruźlicę jest bezpłatne.

Program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025 finansowany jest ze środków budżetu Miasta Chorzów. Osobami uprawnionymi do udziału w programie są mieszkańcy Chorzowa powyżej 26 roku życia, u których występuje co najmniej 1 czynnik ryzyka zachorowania na gruźlicę oraz posiadający skierowanie na zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej od lekarza POZ.

Zespól Szpitali Miejskich realizuje Program wczesnego wykrywania Program wczesnego wykrywania gruźlicy w Pracowni RTG przy ul. Strzelcó Bytomskich 11