• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dokumenty

  • Uchwała NR XXXI/568/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  • Uchwała NR XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  • Uchwała NR XXXV/635/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii Im. Dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 roku

Rządowe zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania szpitali spowodowały konieczność połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Tylko dzięki temu w pracy obu jednostek nic się nie zmieniło. Pacjenci mogą leczyć się na tych samych oddziałach, korzystać z tych samych pracowni i poradni. Połączenie dało gwarancję stałego podnoszenia jakości leczenia, zwiększenia szans na rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.

Od 1 sierpnia 2017 roku w Chorzowie działa już szpital połączony w dwóch lokalizacjach – przy ul. Strzelców Bytomskich 11, gdzie leczeni są dorośli i ul. Truchana 7, gdzie leczone są dzieci.

Rada Miasta Chorzów Uchwałą nr XXXIV/621/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) włączyła dawne Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w strukturę SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Powyższe rozwiązanie było odpowiedzią na reformę służby zdrowia związaną z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali.

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.10.2018

Uchwała NR XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów

125_uchawala-621.17.pdf

21.10.2018

Uchwała NR XXXV/635/17 Rady Miasta Chorzów

123_uchwala-635.17.pdf

21.10.2018

Uchwała NR XXXI/568/17 Rady Miasta Chorzów

124_uchwala-xxxi.568.pdf