• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Numery telefonów

Godziny Pracy Administracji
poniedziałek - piątek 7:25-15:00

Dział Finansowo – Księgowy   
32 34 99 107
32 34 99 106
32 34 99 196
32 34 99 230
32 34 99 110
32 34 99 170
32 34 99 102

Sekcja Płac
32 34 99 108 (Kierownik)
32 34 99 217
32 34 99 227

Dział Kadr i Szkoleń
32 34 99 215 (Kierownik)
32 34 99 103
32 34 99 104
32 34 99 105
32 34 99 703
32 34 99 803
32 34 99 804


Dział Infomatyczny
32 34 99 266 (Kierownik)
32 34 90 035

Dział Zamówień Publicznych   
32 34 99 268 (Kierownik)
32 34 99 298
faks
32 34 99 299

Koordynator ds zarządzania realacjami z partnerami zewnętrznymi
32 34 99 225

Dział Administracyjno-Gospodarczy
32 34 99 213 (Kierownik)
32 34 99 119

Inspektor BHP     
32 34 99 239
32 34 90 176

Koordynator ds organizacji i analiz
32 34 99 234

Dział obsługi umów i statystyki
32 34 99 234  (Kierownik)
32 34 99 117
32 34 99 220
 
Dział Techniczny
32 34 99 111
32 34 99 112
32 34 90 038

Inspektor Ochrony Danych
32 34 99 267

Przełożona pielęgniarek
32 34 99 114
32 34 90 125

Pielęgniarka epidemiologiczna
32 34 99 193

Dział Zaopatrzenia z Magazynem Centralnym   
32 34 99 126 (Kierownik)
32 34 99 120
32 34 99 125
faks
32 34 99 119

Centralna sterylizatornia
32 34 99 101

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
Pawilon 6, piętro I i II
wjazd na teren szpitala od strony ul. Pułaskiego


Kliknij aby powiększyć

Dyrekcja szpitala

Dyrekcja Zespołu Szpitali Miejskich ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (Pawilon 6, piętro I)

Dyrektor

kontakt telefoniczny
32 349 91 15  -  sekretariat dyrektora
dr n. ekon. Jerzy Szafranowicz
Dyrektor ds. lecznictwa dzieci

kontakt telefoniczny
32 347 12 71   -  sekretariat dyrektora
dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka
Dyrektor ds. lecznictwa dorosłych

kontakt telefoniczny
32 349 91 15  -  sekretariat dyrektora
dr n. med. Beata Reszka
po Dyrektora Operacyjnego

kontakt telefoniczny 32 349 92 72
mgr Iwona Filip
Dyrektor Finansowy Główny Księgowy

kontakt telefoniczny 32 349 92 21
mgr Olgierd Pinkawa


Galeria