• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Serce dla dziecka

Stowarzyszenie „Serce dla Dziecka” działa od 1995 roku; od marca 2007 ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstało z zamiarem podniesienia poziomu świadczonych usług medycznych oraz poprawy warunków pobytu, opieki oraz jakości leczenia dzieci przebywających w szpitalu w trakcie leczenia ciężkich chorób.

Stowarzyszenie w swojej działalności skupia się głównie na pomocy dzieciom chorującym przewlekle (nerczyce, dzieci po przeszczepach szpiku, chorujące na nowotwory, białaczki, padaczkę, mózgowe porażenie dziecięce) oraz wymagającym rehabilitacji. Stara się stworzyć komfortowe warunki leczenia stacjonarnego i umożliwić dalsze leczenie dzieci z rodzin o trudnych warunkach socjalno- ekonomicznych. Zebrane środki finansowe zostają przeznaczone na działalności Statutową:

  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na rzecz oddziałów dziecięcych Zespołu szpitali Miejskich w Chorzowie
  • dofinansowanie zakupu leków, środków pielęgnacyjnych oraz sprzętu ortopedycznego dla pacjentów przebywających w trudnej sytuacji finansowej i zwracających się do Stowarzyszenia o pomoc
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci po leczeniu onkologicznym
  • organizowanie oraz dofinansowanie specjalistycznych szkoleń i kursów dla personelu szpitala
  • organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci


Stowarzyszenie „Serce dla Dziecka” od lat wspiera działalność naszego szpitala dla dzieci poprzez zakupy niezbednego, specjalistycznego sprzętu medycznego, a także dofinansowując inne działania, które wychodzą na przeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych i kadry medycznej. Za okazane wsparcie - dziękujemy!

Szczegółówe sprawozdania  finansowe i merytoryczne są zamieszczane na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Narodowego Instytutu Wolności

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.01.2021

KRS.pdf

2623_krs.pdf