• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Serce dla dziecka

Stowarzyszenie „Serce dla Dzieckai Seniora ” działa od 1995 roku; od marca 2007 ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstało z zamiarem podniesienia poziomu świadczonych usług medycznych oraz poprawy warunków pobytu, opieki oraz jakości leczenia dzieci przebywających w szpitalu w trakcie leczenia ciężkich chorób.

Stowarzyszenie w swojej działalności skupia się głównie na pomocy dzieciom chorującym przewlekle (nerczyce, dzieci po przeszczepach szpiku, chorujące na nowotwory, białaczki, padaczkę, mózgowe porażenie dziecięce) oraz wymagającym rehabilitacji. Stara się stworzyć komfortowe warunki leczenia stacjonarnego i umożliwić dalsze leczenie dzieci z rodzin o trudnych warunkach socjalno- ekonomicznych.
od listopada 2023 roku Stowarzyszenie działa również dla dobra seniorów.

Zebrane środki finansowe zostają przeznaczone na działalności Statutową:

  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na rzecz Zespołu szpitali Miejskich w Chorzowie
  • dofinansowanie zakupu leków, środków pielęgnacyjnych oraz sprzętu ortopedycznego dla pacjentów przebywających w trudnej sytuacji finansowej i zwracających się do Stowarzyszenia o pomoc
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci po leczeniu onkologicznym
  • organizowanie oraz dofinansowanie specjalistycznych szkoleń i kursów dla personelu szpitala
  • organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci


Stowarzyszenie „Serce dla Dziecka i Seniora” od lat wspiera działalność naszego szpitala dla dzieci poprzez zakupy niezbednego, specjalistycznego sprzętu medycznego, a także dofinansowując inne działania, które wychodzą na przeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych i kadry medycznej. Za okazane wsparcie - dziękujemy!

Szczegółówe sprawozdania  finansowe i merytoryczne są zamieszczane na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Narodowego Instytutu Wolności.

Dane Stowarzyszenia:

NIP 627-10-78-715
REGON 272490298
KRS 0000082654

Konto do wpłat:
Santander Bank Polska S.A.nr  80 1090 2024 0000 0005 3401 8843

Załączniki

Data dodania Załącznik
08.11.2023

odpis_aktualny_82654_1699357893147.pdf

3865_odpisaktualny826541699357893147.pdf