• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sygnatura Data dodania Nazwa
23-05-2022 23-05-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
19.04.2022 19-04-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
15.04.2022 15-04-2022 Konkursu ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

Archiwalne

Sygnatura Data dodania Nazwa
16-12-2021 16-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
10-12-2021 10-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
09-12-2021 09-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu koordynowania opieką pielęgniarską na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
09-12-2021 09-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych
06.12.2021 06-12-2021 Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopii przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie położniczych/pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej/pielęgniarskiej na Oddziale Neonatologicznym SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie położniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i na Sali Porodowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie położniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej i koordynowania opieką położniczą na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i na Sali Porodowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej w Pionie Anestezjologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej or
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych
24.11.2021 24-11-2021 Konkursu ofert na udzielanie położniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Sali Porodowej oraz na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.11.2021 18-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, poza godzinami normalnej or
16.09.2021 16-09-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopii przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
16.08.2021 16-08-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych
12.08.2021 12-08-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
12.08.2021 12-08-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
19.07.2021 19-07-2021 KONKURS OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopii przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
14.07.2021 14-07-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zrowotnych w Poradni Audiologicznej dla Dzieci
16.06.2021 16-06-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
19.05.2021 19-05-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
19.05.2021 19-05-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym
14.05.2021 14-05-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
26-04-2021 26-04-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów w trakcie realizowania transportu poprzez Zespół Wyjazdowy Karetki typu N
23.04.2021 23-04-2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na SOR SP ZOZ ZSM
18.03.2021 18-03-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
19-02-2021 19-02-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
16.02.2021 16-02-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
10.02.2021 16-02-2021 Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzieciecej
02.02.2021 02-02-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz SOR
18.01.2021 18-01-2021 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej
18.01.2021 18-01-2021 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadsczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz izbie przyjęć
14.01.2021 14-01-2021 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych
23-12-2020 23-12-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.12.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych farmaceuty w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpit
23-12-2020 23-12-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.12.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz w Poradni Neurologicznej dla Dzieci w SP ZOZ Zespole Szpitali Mi
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Pionie Anestezjologicznym
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Laboratoriów Analitycznych wraz z Pracownią Cytometrii oraz Laboratorium Mikrobiologicznym
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Nefrologii Dziecięcej
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Izbie Przyjęć
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym z Pododdziałem Endokrynogicznym w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii, udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii oraz pełnienie
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych
25.11.2020 25-11-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 24.11.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.11.2020 18-11-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na OAiIT dla Dzieci
18.11.2020 18-11-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego SOR
18.11.2020 18-11-2020 Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na OAiIT dla Dzieci
29.10.2020 29-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 29.10.2020 r. o konkursie ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgn
22.10.2020 22-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 21.10.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza god
22.10.2020 22-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 21.10.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
22.10.2020 22-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.10.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
30.09.2020 30-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 24.09.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii dla Dzieci wraz z możliwością pełnienia funkcji Koordynatora Odd
25.09.2020 25-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 24.09.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii dla Dzieci wraz z możliwością pełnienia funkcji Koordynatora Odd
24.09.2020 24-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 23.09.2020 o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności technika elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej
22.09.2020 22-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 21.09.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ionie Anestezjologii (pion pediatryczny) SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
28.08.2020 28-08-2020 Ogłoszenie Dyrektora w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywasnia czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
27.07.2020 27-07-2020 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Izbą Przyjęć wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
27.07.2020 27-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Zastępcy Koordynatora Oddziału Alergologii i Immunologii Dziecięcej wraz
27.07.2020 27-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora o konkursie ofert na koordynowanie Oddziałem Alergologii i Immunologii Dziecięcej wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Alergologii i Immunologii
27-07-2020 27-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 27.07.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Izbie Przyjęć SP Z
23-07-2020 23-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.07.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
23-07-2020 23-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.07.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
16.06.2020 16-06-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 15.06.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (pion pediatryczny).
16.06.2020 16-06-2020 Ogłoszenia Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 15.06.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynac
25.05.2020 25-05-2020 Nabór na stanowisko Koordynatora Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopiwej Zespołu Szpitali Miejskich
19.05.2020 19-05-2020 Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgniarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( ambulatoryjnej i wyjazdowej).
18.05.2020 18-05-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.05 2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
18.05.2020 18-05-2020 Konkurs na wykonywanie czynności ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
30.04.2020 30-04-2020 Konkurs na koordynowanie opieką pielęgniarską Alergologia_Okulistyka i pieklęgniarskie świadczenia medyczne Oddziały Pediatryczne
30.04.2020 30-04-2020 Konkurs na udzielanie pielęgniarskich świadczeń medycznych Oddziały Pediatryczne
17.03.2020 17-03-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć.
21.02.2020 21-02-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej
21.02.2020 21-02-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych
21.02.2020 21-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 21.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
19.02.2020 20-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 19.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
19.02.2020 20-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 19.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej.
19.02.2020 20-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 19.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej.
24.01.2020 24-01-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 24.01.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych w zakresie dyżurów towarzyszących w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Ch
20.01.2020 20-01-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.01.2020 o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej
20.12.2019 20-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.12.2019 r. o konkursie ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali M
20.12.2019 20-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.12.2019 r. o konkursie ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Geriatrycznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji le
20.12.2019 20-12-2019 Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( ambulatoryjnej i wyjazdowej).
20.12.2019 20-12-2019 Unieważnienie konkursu ofert w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych atendenta medycznego wraz z koordynowaniem Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Ch
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych atendenta medycznego w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza god
13.12.2019 13-12-2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgnisrskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
13.12.2019 13-12-2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
18.11.2019 18-11-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.11.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza go
28.10.2019 28-10-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.10.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami norma
28.10.2019 28-10-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.10.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
30.09.2019 30-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitalu Miejskich w Chorzowie z dnia 25.09.2019 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami znieczulanymi w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Mi
08.08.2019 08-08-2019 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym
01.08.2019 01-08-2019 Konkurs Ofert na Udzielanie lekarskich Świadczeń Zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym przez Lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
17.07.2019 17-07-2019 Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie neurologii
18.06.2019 18-06-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.16.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Poradni Alergologicznej i Immunologicznej dla Dzieci SP ZOZ Zespoł
13.06.2019 13-06-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 13.06.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Mi
29.05.2019 29-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych w Pracowni TK, Pracowni RTG Ogólnej oraz Izbie Przyjęć
28.05.2019 28-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka oraz Oddziału Pediatry
23.05.2019 23-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na bloku operacyjnym
23.05.2019 23-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych
14.05.2019 14-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 14.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Izbie Przyjęć SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
06.05.2019 06-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 06.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
26.03.2019 26-03-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 26.03.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadcze
07.03.2019 07-03-2019 Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów - ogłoszenie II konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakła
27.02.2019 27-02-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 26.02.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadcze
20.02.2018 20-02-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 14.02.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie pielęgni
18-02-2019 18-02-2019 Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zes
18-01-2019 18-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Szpitalnego Oddziału Ratunkowe
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzo
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poza godzinami normalnej ordynacj
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej poza godzinami normalnej ordynacj
13-12-2018 13-12-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć, Oddziale Chorób Wewn
20-11-2018 20-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego dla Dz
15-11-2018 15-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddział Pediatryczny dla Dziec
7.11.2018 07-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych B
15-10-2018 15-10-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgnowania pacjentów na SOR, Izbie Przyjęć, Specjalistycznej Przy
15-10-2018 15-10-2018 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym