• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-3 w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz.U. 2021 poz. 640), w tym wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Okres udzielania świadczeń: od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Dyrekcji SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 lub do Sekretariatu Dyrektora, w budynku zlokalizowanym przy ul. Władysława Truchana 7

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2024 r. do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 23 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.01.2024

Regulamin konkursu ofert

4106_regulamin.pdf

16.01.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4107_warunki.pdf

16.01.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4108_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

16.01.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4109_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

16.01.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4110_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

16.01.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4111_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

16.01.2024

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 16.01.024 r.

4112_ogloszenie.pdf

16.01.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4120_projekt-umowy.pdf

23.01.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 23.01.2024

4143_rozstrzygniecie.pdf